Ny studie om helsearbeidere og suicidale pasienter

Helsearbeidere som jobber med suicidale pasienter opplever jobben som kompleks. Det er viktig å kunne diskutere vurderinger med kollegaer og med pasienten det gjelder.

Helsearbeidere som jobber med suicidale pasienter opplever jobben som kompleks. Ofte drøfter de vurderingene sine med kollegaer. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Forskere har intervjuet 25 norske helsearbeidere som alle jobber med suicidale pasienter i psykiatrien. Funnene tyder på at de opplever klinisk praksis som kompleks og at de må ta beslutninger under mye usikkerhet. 

For å danne seg en forståelse av selvmordsrisikoen for den enkelte pasient, bruker helsepersonell høy grad av ekspertise. Vurderingen baserer seg på mer enn hva pasienten sier. De gjøre vurderingeringer av pasientens tilstand og også av ting som ikke sies direkte. De har ulike tilnærminger til hvordan de bruker magefølelsen sin. 

For å forbedre forståelsen av hva de står overfor, er det viktig for dem å samarbeide med andre. For eksempel drøfter de vurderingene med kolleger og med pasienten det gjelder. 

Studien inngår i stipendiat Siv Hilde Bergs PhD-avhandling som nå er levert. 

https://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12888-020-02689-8

Av Silje Pileberg
Publisert 6. juli 2020 16:23 - Sist endret 6. juli 2020 16:29