Kampanje har menn som hovedmålgruppe

Prosjektet «Folkeopplysning mot selvmord» er initiert av Mental Helse og NSSF. Prosjektet er todelt: Det består både av en kampanje rettet mot befolkningen og et opplæringstilbud for kommunalt ansatte, fastleger, frivillige og ansatte i helseforetaket.

Når det til høsten rulles ut i tidligere Østfold fylke, er det mange som kan spille en viktig rolle i det selvmordsforebyggende arbeidet.

– Vi vil tilby informasjon og kompetansetiltak til et bredt spekter av ansatte og frivillige i Østfold slik at det er mange som er forberedt på kampanjen og rustet til å fange opp de som sliter, sier prosjektkoordinator Ingunn Legard ved NSSF. 

Blant annet vil det holdes grunnkurs i forebygging av selvmord og selvskading for kommunalt ansatte, kurs i depresjonsbehandling og behandling av sucidialitet for fastleger og helsepersonell i primærhelsetjenesten, samt kurs i førstehjelp ved selvmordsfare. En full oversikt over planlagte opplæringstilbud finner du her.

– Kampanjen skal nå hele befolkningen i Østfold, men primærmålgruppen er voksne menn. 
Dette er fordi menn i mindre grad enn kvinner søker hjelp, og fordi rundt to av tre norske selvmord hvert år er blant menn, sier Legard. Les hele saken på Mental Helses nettsider

 

 

Publisert 28. juni 2021 10:00 - Sist endret 4. sep. 2021 13:22