Hvordan går det med barn som brått mister mor eller far?

Hvordan går det med barn som brått mister mor eller far? Forholdet mellom barn og foreldre er den første og som regel sterkeste relasjonen i et barns liv. Å miste mor eller far på grunn av selvmord, ulykker eller drap, såkalte ytre dødsårsaker, kan dermed påvirke barn og unge dypt, skriver stipendiat Lisa Burrell i denne kronikken i Aftenposten

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging har gjennomført den første store landsomfattende undersøkelsen av barn og unge som har mistet en forelder grunnet ytre dødsårsaker og har benyttet nasjonale registerdata for å undersøke hvordan det går med disse barna. Resultatene er entydige. 

Publisert 9. mars 2021 11:10 - Sist endret 9. mars 2021 11:10