Internasjonal kongress med kaleidoskopisk perspektiv

Den 11.-13. oktober 2021 kommer den internasjonale personlighetskongressen til Oslo, og tema er «Kaleidoscope perspectives». Målet er å belyse nye perspektiver med en helhetlig tilnærming for å forstå og behandle personlighetsforstyrrelser.  

Bildet kan inneholde: plakat, skrift, magenta, begivenhet, reklame.

Å se verden gjennom et kaleidoskop

"The theme of “Kaleidoscope Perspectives” was chosen to reflect the ISSPD’s celebration of diverging perspectives in our field, and to capture the sentiment that change is constant and that the most resilient personalities are those that can adapt," sier kongressens president Carla Sharp.

Effektiv behandling for personlighetsforstyrrelser

ISSPD er en verdensomspennende organisasjon som arbeider for å skape og utbre kunnskaper om effektiv behandling for mennesker med personlighetsforstyrrelser. Slike forstyrrelser rammer om lag 10 % av befolkningen og medfører store helseproblemer for den enkelte og kostnader for samfunnet. Pasienter med personlighetsforstyrrelser ble tidligere ansett som vanskelige å hjelpe, men situasjonen vedrørende behandling har heldigvis endret seg dramatisk de siste 30 årene. Arbeidet på feltet har ført til at de fleste pasientene som får spesialisert behandling opplever betydelig bedring.

Allikevel blir gruppen i liten grad prioritert i helsevesenet, selv om de ubehandlet har høy risiko for tidlig uførhet og betydelige personlige og sosiale problemer. Fremdeles gjenstår det derfor mye arbeid i å tette gapet mellom forskning og klinisk praksis.

Norsk organisasjonskomité

Det er 30 år siden kongressen sist ble avholdt i Oslo, og på norsk side samarbeider Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP) ved Oslo universitetssykehus og Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) ved Universitetet i Oslo om å være lokalt vertskap.

Faglig innhold

Kongressen frister med fem hovedforelesere, tre kliniske eksperter, atten inviterte symposier, panelsamtaler og workshops.Professor Lars Mehlum og førsteamanuensis Anita Tørmoen med flere fra NSSF er med i organisasjonskomiteen, som ordstyrere og holder workshop.


Publisert 3. feb. 2021 15:37 - Sist endret 4. feb. 2021 08:32