Søk opptak til FST-utdanningen - frist 6. oktober!

Jobber du med forlenget sorgproblematikk? Da kan vår FST-utdanning være noe for deg! Vi har for tiden opptak til utdanningen, med søknadsfrist 6. oktober!

Om lag 7% av alle som opplever tap av en nærstående utvikler det vi kaller forlenget sorgforstyrrelse. Det er betydelig høyere forekomst hos foreldre som har mistet barn, samt ved plutselig og voldsom død. Forlenget sorgforstyrrelse er en intens og langvarig form for sorg som ikke blir bedre med tiden, og som preger den sørgedes tanker og atferd så sterkt at det i vesentlig grad reduserer livskvalitet og funksjonsnivå.

Heldigvis finnes det god behandling; Forlenget sorg-terapi (FST), og NSSF tilbyr utdanningen du trenger for å bli FST-terapeut!

Utdanningen går over fem dager fordelt på to samlinger, med veiledning mellom samlingene. For neste kull på utdanningen er undervisningsdagene som følger:

- Del 1: 24. og 25. november 2021, i Oslo

- Del 2: 31. mai-2. juni 2022, i Oslo

Les mer om forlenget sorgforstyrrelse, FST-behandling og utdanningen, og søk opptak på våre nettsider

Publisert 5. okt. 2021 12:52 - Sist endret 6. okt. 2021 12:58