Kandidater til Olafprisen

Olafprisen deles ut av LEVE til en person som har utmerket seg innen kunnskapsformidling, forskning eller annet opplysningsarbeid for å forebygge selvmord blant barn og unge. Fristen for å nominere kandidater er 4. juni.

Mer informasjon og nominasjonsskjema

Bildet kan inneholde: skulptur, gest, kunst, tre, font.

Olafprisen har fått navn etter Olaf, en 19 år gammel gutt som brått og uventet tok sitt eget liv i 2011. Olafs foreldre opprettet prisen samme år i sin sønns navn for å sette fokus på selvmordsforebygging.

Et fagutvalg ledet av Anita Johanna Tørmoen ved NSSF innstiller prismottaker til Olafprisen. I fagutvalget sitter Berit Grøholt (professor emerita), Kari Rekdal (LEVE) og Per Arne Kalbakk (etikkredaktør i NRK).

Publisert 17. mai 2021 11:38 - Sist endret 7. juni 2021 17:21