Nullvisjon mot selvmord

Regjeringens Handlingsplan for forebygging av selvmord 2020-2025 innførte for første gang en nullvisjon for selvmord i Norge. Nullvisjonen formidler et verdisyn om at vi som samfunn ikke har noen å miste, skriver Regjeringen. Hva nullvisjonen skal omfatte, sies det lite om, skriver forfatterne av dette innlegget, Fredrik Walby (NSSF) og Siv Hilde Berg (Universitetet i Stavanger).

Bildet kan inneholde: gjøre, halvmåne, sirkel, mørke, begivenhet.

- Helsepersonell vi snakker med, frykter at nullvisjonen vil bety økt bruk av tvang og enda mer krav om dokumentasjon for å holde ryggen fri. Mange opplever også manglende anerkjennelse av kompleksiteten i selvmordsproblematikken og det manglende kunnskapsgrunnlaget i selvmordsforebyggingen. Vi savner en systematisk plan for hvordan nullvisjonen skal brukes for å gi retning for arbeidet videre, og vi savner et innhold, skriver forfatterne i dette fagessayet fra Psykologtidsskriftet.

Publisert 30. nov. 2021 14:42 - Sist endret 1. des. 2021 15:16