Oppfølging av etterlatte

Når én person tar livet sitt, står minst ti personer igjen. Hvordan går det egentlig med de etterlatte? Og hvordan gi god oppfølging - på kort og lang sikt? 

Hør mer om dette på 11. nasjonale konferanse om selvmordsforskning og -forebygging 19. og 20. mai (online): www.nasjonal-selvmordsforebyggingskonferanse.no

- Stipendiat Lisa Burrell (NSSF, UiO) deltar med foredraget: Barn som etterlatte – psykososiale vansker etter brått tap av en forelder.

- Professor Kari Dyregrov (Fakultet for helse og -sosialvitenskap, Høgskulen på Vestlandet) holder foredraget: Etterlatte ved selvmord – hvordan gi både umiddelbar og langvarig oppfølging?

Se hele programmet med mange aktuelle temaer og meld deg på - velkommen til konferanse!

Publisert 10. mai 2021 15:51 - Sist endret 7. juni 2021 19:32