Erfaringer med retningslinjer og prosedyrer for selvmordsrisikovurdering

Ny studie om personales kjennskap og holdninger til retningslinjer og prosedyrer for selvmordsrisikovurdering i psykisk helsevern.

Bildet kan inneholde: hånd, penn, kontorrekvisita, bord, gest.

Foto: Colourbox

Standardiserte rutiner og prosedyrer er avgjørende i klinisk praksis, men disse kan også begrense klinisk autonomi. I denne studien har Ping Qin og Kim Larsen gjennomført en spørreskjemaundersøkelse av en stor gruppe klinikere innen psykisk helsevern, og funnet at klinikere rapporterer god kjennskap til retningslinjer og prosedyrer for selvmordsrisikovurdering, men har ambivalente oppfatninger av disse i praksis.

 

Funnene understreker behovet for en bred forståelse av funksjonene og hensiktene når man implementerer formaliserte krav for vurdering av selvmordsrisiko i helsetjenesten.

 

Prosjektet er et samarbeid mellom NSSF og Sykehuset Østfold.

 

Les artikkelen: Formal requirements for suicide risk assessment in mental healthcare services: Self-reported familiarity and perceptions among clinicians

Publisert 9. feb. 2021 11:57 - Sist endret 9. feb. 2021 11:57