Selvmord blant unge

– Det skal mye til for at unge tar sitt eget liv, understreker professor Lars Mehlum ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, til Aftenposten i denne saken om selvmord blant unge.

Han påpeker at selvmord som oftest ikke skjer ut av det blå, selv om det kommer uventet.

Bildet kan inneholde: fugl, flash-fotografering, nebb, gest, vinge.

– Folk tar ikke livet sitt fordi de vil slippe å oppleve stress eller smerte. De gjør det fordi de opplever at smerten over tid ikke blir bedre. Ofte dreier det seg om en psykisk smerte, følelse av håpløshet og opplevelse av å være fastlåst og fanget. Gjentatte belastninger over tid og en manglende tro på at man kommer til å få det bedre. At ingen kan hjelpe, sier han. 

I Aftenpostens undersøkelse var nærmere 60 prosent av dem som tok livet sitt, i kontakt med hjelpeapparatet like før. Noen med en helsesykepleier på skolen, andre med fastlege, psykolog eller psykiatrisk poliklinikk. Halvparten hadde fortalt noen om selvmordstankene sine. 

– Dessverre er dette noe disse ungdommene kunne fått hjelp til å overkomme dersom de hadde fått kyndig bistand, sier Mehlum. – Det er den sørgelige sannheten. 

Les også: Selvmord blant unge - vi klarer ikke å nå frem og oppdage dem i tide

Les også: Kjenner du noen som strever med selvmordstanker? Dette bør du gjøre 

Informasjon til deg som er i krise og til deg som er pårørende

Publisert 19. mars 2021 12:37 - Sist endret 28. mars 2021 11:47