Intervju i Magasinet Psykisk helse om tallene for 2019

– Vi må være forsiktige med å sammenligne grupper og år, fordi selvmord er såpass sjeldent og vi er et lite land, sier Fredrik Walby som forsker på selvmordsforebygging og er leder for Kartleggingssystemet for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling.

Bildet kan inneholde: person, panne, nese, skjegg, himmel.

Foto: Ola Sæther/Psykisk helse

– Problemet er at vi ikke får til en reduksjon. Vi har hatt handlingsplaner i 20 år, men det har ikke fulgt tilstrekkelige ressurser med, sier Walby i dette intervjuet med Magasinet Psykisk helse.

– Det er viktig å forstå at selvmord er et samfunnsproblem. Det er ikke den enkelte det er noe i veien med. Samfunnet har plikt til å sørge for at man ikke faller ut slik, sier Karoline Thorbjørnsen, leder av Psyktærlig.

Publisert 7. mars 2021 19:21 - Sist endret 2. juni 2021 13:09