Sammen for forebygging av selvmord: Verdensdagen 2021

10. september er Verdensdagen for selvmordsforebygging - World Suicide Prevention Day.

Bildet kan inneholde: himmel, gjøre, rektangel, kunst, elektrisk blå.

Over 700 000 mennesker dør i selvmord hvert år på verdensbasis. Omkring 600 mennesker tar årlig sitt eget liv i Norge. Mange flere er berørt av selvmordsforsøk. I kretsen rundt dem som blir borte står mange igjen med sorg og savn. Selvmord og selvmordsforsøk påvirker familier, venner, kolleger og samfunn og er et stort samfunnsproblem.

Men selvmord kan forebygges!

World Suicide Prevention Day er stiftet av IASP (International Association for Suicide Prevention) og støttet av Verdens helseorganisasjon (WHO).  

I Norge koordineres Verdensdagen for selvmordsforebygging av LEVE, med lokale arrangementer over hele landet. Se arrangementer og last ned materiell


    Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging deltar på følgende arrangementer i anledning Verdensdagen:


    Alle kan bidra i det selvmordsforebyggende arbeidet – se og bli inspirert!

     

    Emneord: Verdensdagen for selvmordsforebygging, World Suicide Prevention Day
    Publisert 4. sep. 2021 14:31 - Sist endret 4. sep. 2021 14:31