Webinar om utfordringer i vurdering av akutt suicidalitet

Cecilie B. Hartberg, psykiater PhD og fagsjef ved OUS, leder webinar om utfordringer i vurdering av akutt suicidalitet. Webinaret arrangeres 3. juni kl 13-15 på zoom, med innlegg ved Fredrik A. Walby, Tore Buer Christensen, Karina Høyen og Lars Mehlum.

Meld deg på

Bildet kan inneholde: person, hår, himmel, hånd, skulder.

Program - 15 minutters innlegg

 

  • Skal vi likegodt slutte? Vitenskapelig status og kliniske utfordringer med selvmordsrisikovurderinger v/ Fredrik A. Walby, forsker/psykologspesialist, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, UiO
  • Hva mister vi i farten? Refleksjoner på bakgrunn av journalgjennomgang etter selvmord i akuttenhet v/ Tore Buer Christensen, psykiater/PhD., Sykehuset Sørlandet HF, Arendal
  • Vurdering av akutt suicidfare: Suicide Crisis Syndrome v/ Karina Høyen, psykolog/PhD stipendiat, St.Olavs Hospital/NTNU
  • Hvordan utnytte vurderingssamtalen terapeutisk? v/ Lars Mehlum, professor dr. med., Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, UiO
  • Paneldebatt: Hva forventes av tjenestene og hva forventer tjenestene av de nye retningslinjene?

Målgruppe: Leger og psykologer i PHV og TSB. Webinaret er åpent for alle

Gratis deltakelse, men det kreves påmelding. Webinaret gjennomføres på Zoom, link sendes til alle påmeldt dagen før kurs.

Velkommen!

Publisert 14. mai 2021 00:00 - Sist endret 7. juni 2021 17:28