Engasjerende DBT-behandling

NSSF arrangerte 7. nasjonale konferanse om Dialektisk atferdsterapi 9.-10. mai på Thon Hotel Storo, og i år deltok litt over 240 deltakere! Entusiasmen for DBT kom til syne i 12 paralleller og 7 plenarer som virkelig viste bredden og potensialet i terapiformen.

Bildet kan inneholde: belysning, stol, publikum, t skjorte, duppeditt.

Konferansekomiteen ønsker 240 deltakere velkommen, f.v.: Tiril Fredriksen, Vegard Slettli, Line Aasland. Anita J. Tørmoen og Lars Mehlum. Foto: Ina Bekkevold-Jernberg

Bildet kan inneholde: person, ansikt, hår, kinn, smil.
Christine Dunkley er en erfaren lærer ved British Isles DBT Training team og sertifisert trainer fra The Linehan Institute. Dunkley holdt plenumssesjoner med demonstrasjoner på konferansens første dag: «Regulating emotions the DBT way».

Følelse og situasjon

Konferansen åpnet med en magisk konsert ved Tami Braga og Robin Banerjee. Deretter holdt Christine Dunkley plenumssesjoner med ulike demonstrasjoner. Dunkley har skrevet flere artikler og bøker om dialektisk atferdsterapi (DBT). Hun er en erfaren DBT-lærer i Storbritannia. På konferansens første dag tok hun spesielt for seg følelsesregulering, som er ett av flere elementer i DBT.

– Dette handler om å øke eller senke intensiteten av en følelse slik at den passer til situasjonen. Vi mennesker har den evnen, men når man over lang tid har dyttet vekk følelsene sine, kan det føles som om en følelse bare har to nivåer: på og av. Dette kan være smertefullt, sa hun.

Gjennom mange eksempler, og også rollespill, viste hun tilhørerne hvordan de kan hjelpe pasienter til bedre å regulere egne følelser. Hun var tydelig på at slike prosesser kan ta tid.

– Men det er viktig at behandlere forteller pasientene sine at de kan lære å lese følelsene sine, og også gjøre noe med dem, sa Dunkley.

Bredt og variert program

Bildet kan inneholde: verden, projeksjonsskjerm, visningsenhet, dress, begivenhet.
Psykolog Kristin Espenes fra R-BUP/Bufetat presenterte funn fra studier om emosjonsregulering blant ungdom i barnevernet. 

Tirsdag 10. mai startet professor dr. med. Lars Mehlum med en plenumssesjon om utvikling på DBT-feltet i et internasjonalt perspektiv, og videre fortsatte dagen med et innlegg om brukertilfredshet i DBT med førsteamanuensis Anita Johanna Tørmoen og Ida Linnea Drotninghaug.

Psykolog Kristin Espenes fra R-BUP/Bufetat presenterte funn fra studier om emosjonsregulering blant ungdom i barnevernet og en implementeringsstudie av en institusjonstilpasset DBT-informert modell i barnevernsinstitusjoner, og psykolog Line Aasland fra OUS tematiserte frafall i DBT-behandling.

Konferansen ble avsluttet med at forsker og psykologspesialist Fredrik Walby la frem om behandling av ustabil personlighetsproblematikk i lys av nullvisjonen og at årets DBT-team ble kåret. Gratulerer til BUP Hamar!

Det var i tillegg seks parallellsesjoner om alt fra digitalisering av dagbokskort for ungdom, om arbeidet som pågår med videreutvikling av DBT, stille mindfulness retreat, om implementering av DBT og utfordringer med det, om erfaringer med DBT-PTSD og RO-DBT og en egen parallell om atferd.

På konferansen var det også stands og posterwalk med posterne: «Den norske oversettelsen av T-SIB (Treatment of Self-Injurious Behavior)», «Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling» og «Norske DBT-teams tilbud under coronapandemiens første fase».

Bildet kan inneholde: verden, stol, visningsenhet, projeksjonsskjerm, elektronisk apparat.
Fra parallellsesjonen "Foreløpige erfaringer med utprøving av DBT-PTSD for voksne pasienter med BPD/PTSD/ kompleks PTSD". Ved psykologspesialist Tone Enge Bertelsen, førsteamanuensis og leder for DBT-utdanningsprogrammet Anita Johanna Tørmoen og psykolog Julia Furuholmen.

DBT-ferdighetene på film

Bildet kan inneholde: virveldyr, verden, organisme, gest, tegnefilm.
Filmer om DBT-ferdighetene på under fem minutter (et samarbeid med DBT- RU) ble lansert på konferansen.

Neste DBT-konferanse finner sted om to år.

Publisert 16. mai 2022 08:52 - Sist endret 16. mai 2022 20:14