Lavere risiko for selvmord blant flyktninger

Selv om flyktninger ofte har opplevd traumatiserende hendelser, har de lavere risiko for selvmord enn innfødte nordmenn og svensker, ifølge en ny studie. 

Bildet kan inneholde: bygning, svart, himmel, gjøre, kunst.

Krigen i Ukraina har sendt flere millioner mennesker på flukt. Foto: Unsplash.com

Mange flyktninger har opplevd krig, tortur og forfølgelse. Kanskje har de mistet nære familiemedlemmer eller blitt tvunget til å skilles fra dem. Mange har også lagt bak seg en farlig reise og bodd i flyktningleirer med tøffe forhold.

– Flyktninger og asylsøkere kommer ofte i bølger til vårt land, slik det er nå når det er krig i Ukraina og flere millioner mennesker allerede har flyktet. Det er viktig å følge med på utviklingen når slike kriser påvirker så mange menneskers liv, sier professor Lars Mehlum, leder ved Nasjonal senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF). 

Studier har tydet på flere psykiske problemer blant flyktninger enn andre.

Ifølge en studie ledet av professor Ping Qin ved NSSF er risikoen for selvmord imidlertid lavere for disse gruppene enn for resten av befolkningen i Norge og Sverige.

Har klart å overleve

Ping Qin peker på flere mulige forklaringer. 

– Én forklaring kan være at flyktninger som har klart å takle og overleve det stresset flukt og asylsøkeprosessen fører med seg, er sunnere og mer motstandsdyktige enn de som ikke har kommet så langt, sier hun. 

Dette er også kjent som «healthy migrant»-effekten.

Qin tror også at mange flyktninger verdsetter tryggheten og livskvaliteten i det nye landet. 

– Dette kan ha en positiv og beskyttende effekt, som gjør at de sjeldnere velger å ta sitt eget liv. 

Unge er mer utsatt

Selvmord er sjeldent, også blant den generelle befolkningen i Norge og Sverige. Når det ser ut til å være enda mer sjeldent hos flyktninger, tror Qin at det også kan bunne i kulturelle og religiøse forskjeller i synet på mental helse og suicidal atferd. 

– En del flyktninger kommer fra land der selvmord er stigmatisert, og da kan også risikoen for selvmord reduseres, sier hun. 

Forskerne bak studien fant ikke noen forskjeller blant flyktninger når det kommer til kjønn og hvor lang tid de har bodd i Norge eller Sverige. Risikoen for selvmord så heller ikke ut til å være påvirket av faktorer som utdanning, sivilstand, hvor i landet man bor og om man er i jobb eller ikke. 

Unge flyktninger skilte seg imidlertid ut ved å ha omtrent den samme risikoen som resten av den unge befolkningen i Norge og Sverige. 

– Kanskje er dette fordi beskyttelsen fra kulturelle normer og religiøs tro påvirker unge i mindre grad, sier Qin. 

Forskerne så noen forskjeller på selvmordsrisiko avhengig av hvilket land folk kommer fra. For eksempel hadde flyktninger fra Eritrea i Sverige og fra Iran i Norge omtrent den samme risikoen for selvmord som resten av befolkningen i disse landene. 

Av Silje Pileberg
Publisert 18. mars 2022 10:06 - Sist endret 18. mars 2022 12:13