Ny forskning om selvmord etter kontakt med psykisk helsevern for barn og unge

Selvmord hos barn og unge medfører et høyt antall tapte leveår og er forbundet med store tap, traumer og lidelse hos de etterlatte. Selv om årsakene til selvmord blant barn og unge er minst like sammensatte som blant voksne, er psykiske lidelser også i denne aldersgruppen en viktig risikofaktor.

Denne nylig publiserte artikkelen fra Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling har undersøkt selvmord etter kontakt med psykisk helsevern for barn og unge. I videoen under oppsummerer førsteforfatter Helene Astrup noen av de viktigste funnene fra studien, slik som kjønns- og aldersforskjeller. 

Les artikkelen

Publisert 7. juni 2022 14:30 - Sist endret 7. juni 2022 14:46