Ny forskning på Omsorgs- og Endringsmodellen (OEM)

Dialektisk atferdsterapi (DBT) er en behandlingsform som adresserer alvorlige emosjonelle og relasjonelle vansker, og som har vært effektivt tilpasset pasientgrupper på tvers av diagnoser, populasjoner og settinger. I denne nye studien har Kristin Espenes og medforfattere undersøkt faktorer for gjennomførbarhet og aksept av Omsorgs- og Endringsmodellen (OEM).

Bildet kan inneholde: himmel, skjorte, shorts, oransje, gest.

OEM er en (miljøterapeutisk) behandlingsmodell informert av prinsipper og praksiser fra DBT som er utviklet for å bedre psykisk helse hos ungdom i barnevernsinstitusjoner. 

Deltakere i studien inkluderte 42 ungdommer, i tillegg til ungdommers foresatte og miljøterapeuter ved institusjonene. Datainnsamlingsperioden varte fra mai 2018 til mai 2021. 

Kristin Espenes, Pamela M. Waaler, Serap Keles, Siri Saugestad Helland, Henry Schmidt III, John Kjøbli & Anita J. Tørmoen: 

Implementing a Residential Dialectical Behavior Therapy Informed Treatment Model to Improve Adolescent Mental Health: Feasibility, Fidelity, and Acceptability

 

 

Publisert 8. juli 2022 13:12 - Sist endret 11. juli 2022 12:52