Radikal aksept - filmer om DBT-ferdigheter

NSSF har inngått et samarbeid med DBT- RU (Rutgers University), og gir dere DBT-ferdighetene på under 5 minutter, på norsk! Se filmene

Bildet kan inneholde: virveldyr, tegnefilm, gest, kunst, lykkelig.

Vi utgir i første omgang åtte filmer, som offisielt ble lansert på DBT-konferansen 9. og 10. mai. Den første filmen omhandler Radikal aksept, en av signaturferdighetene i DBT. 


En viktig retning i psykoterapifeltet gjennom de siste tre tiår har vært DBT. I DBT står psykoedukasjon, herunder ferdighetsopplæring, sentralt.

Psykoedukasjon kan føre til større innsikt og forståelse av en selv, og gi konkrete råd om hvordan en kan utvikle sin evne til å tåle eller endre sider ved seg selv, sin situasjon eller andre mennesker rundt en.

Mange av ferdighetene omhandler atferd en kan akseptere eller forandre. Innen DBT er atferd like naturlig å måtte forholde seg til som livet selv. Atferd er tanker, følelser og hendelser mennesker opplever. I DBT legges hovedvekt på følelser, fordi for noen styrer sterke følelser atferd, og det blir vanskelig å følge opp langsiktige behov og mål.

Les mer om DBT-ferdighetene på norsk i DBT - Ferdighetstrening (utgitt av Gyldendal i samarbeid med NSSF).

Publisert 29. apr. 2022 15:17 - Sist endret 7. juli 2022 10:57