Schizofrenidagenes ærespris til Lars Mehlum

Torsdag 10. november ble vinneren av Schizofrenidagenes ærespris for 2022 annonsert på konferansen. 

Bildet kan inneholde: blå, verden, frakk, podium, talerstol.

Schizofreniprisen går til personer eller organisasjoner som har utmerket seg gjennom sitt virke innen psykisk helsefeltet gjennom forskning, behandling, kunnskap, informasjon og antistigmaarbeid.

Les introduksjonen av prisvinneren her:

"Schizofrenidagenes ærespris går i år til en psykiater som i sin mangeårige karriere har jobbet utrettelig i psykisk helsefeltet med forskning og antistigmaarbeid. Hans, for det er en han, bidrag er svært viktig både for enkeltpasienter og samfunnet generelt.

Prisvinneren har gjennom årene vært svært opptatt av kunnskapsbasert behandling og det å ta metodene planmessig i bruk. Han har fremmet åpenhet i feltet, drevet folkeopplysning og påvirkning av våre politikere basert på egen forskning.

Han er en engasjert, varm og nær person i samtaler og blir raskt berørt av enkeltmennesker. Og selv om han forsker i et fagfelt som bærer preg av mye smerte, sorg og død, fremstår han likevel som en lys og håpefull person, en behandlingsoptimist! Han velger sine kamper og bruker tiden sin til å behandle pasienter, skape kunnskap og formidle den til dem som trenger det.

Prisvinneren har psykoterapiutdannelse innen psykodynamisk psykoterapi, dialektisk atferdsterapi og terapi ved komplisert sorg. Han har stått sentralt i utviklingen av de nasjonale strategiene for selvmordsforebygging i Norge. Han har også vært involvert som rådgiver for WHO og har hatt mange internasjonale verv.

Han har ledet større kliniske forskningsprosjekter og har publisert en rekke forskningsarbeider, lærebøker og artikler innen selvmordsforebygging og klinisk suicidologi. Han er både FST-lærer og DBT-lærer og ledet gjennom 10 år utdanningsprogrammet i Dialektisk atferdsterapi i Norge.

I dag er han professor i suicidologi og psykiatri ved Universitetet i Oslo og leder for Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging.

Schizofrenidagenes ærespris går til Lars Mehlum."

 

Publisert 10. nov. 2022 15:01 - Sist endret 22. nov. 2022 15:52