Aktuelle saker - Side 12

Bildet kan inneholde: person, panne, nese, skjegg, himmel.

– Vi må være forsiktige med å sammenligne grupper og år, fordi selvmord er såpass sjeldent og vi er et lite land, sier Fredrik Walby som forsker på selvmordsforebygging og er leder for Kartleggingssystemet for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling.

Bildet kan inneholde: himmel, atmosfære, sky, kvist, gren.

«Folkeopplysning mot selvmord» er et samarbeidsprosjekt mellom Mental Helse og Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF), finansiert av DAM-stiftelsen. En folkeopplysningskampanje skal rulles ut i Østfoldregionen høsten 2021 og vi legger opp til samarbeid med ulike aktører i regionen for å iverksette andre selvmordsforebyggende tiltak i kampanjeperioden.