Aktuelle saker - Side 12

Selvmordsatferd kan dreie seg om forskjellige underliggende problemer, og ulike pasientgrupper trenger ulik behandling. For en undergruppe av personer er selvskading og selvmordsatferd et gjentagende problem, og ofte et utrykk for andre vansker, mer enn et uttrykk for å ville dø. - Derfor er det utviklet en spesialisert og meget virksom behandlingstilnærming som vi ved NSSF over mange år har forsket på, implementert og undervist over i Norge, nemlig DBT, forteller Anita Johanna Tørmoen, førsteamanuensis ved NSSF.

Bildet kan inneholde: tekst, linje, diagram, organisme.

#chatsafe for lærere er utviklet for å gjøre det enklere for lærere å gi råd til ungdommer og bistå til sikker kommunikasjon om selvmord på nettet. Her finner du ressursene til bruk i undervisningen, de er utviklet i samarbeid med ungdom.

– Det er nok mange som er redd for å bry helsevesenet med noe som helst ekstra som ikke handler om covid-19 for tiden, og slik bør man ikke tenke. Prioriteringer får man overlate til helsepersonell, for det er faktisk viktig å ta kontakt med fastlege, fast behandler, andre hjelpere eller legevakt dersom man trenger hjelp, sier NSSFs forsker Fredrik Walby i et intervju med Psyktærlig om pandemi og psykisk helse.

Bildet kan inneholde: person, ansikt, hake, tekst.

NSSFs Martin Ø. Myhre leder fredag 16. oktober et symposium om klinisk atferdsanalyse, som del av et tredagers digitalt NAFO-seminar. Førsteamanuensis Anita Tørmoen deltar i symposiet med et innlegg om Dialektisk atferdsterapi. Her finner du hele programmet: https://atferd.no/nafo-digital/programmet/programoversikt

NAFO er en interesseforening for deg som er opptatt av læringspsykologi og atferdsanalyse.

Bildet kan inneholde: topp, hår, frisyre, skulder, menneskelig.

Man overdriver nok ikke ved å konstatere at det siste halvåret har vært noe helt utenom det vanlige. Nærmest over natten måtte vi tilpasse oss drastiske endringer i hvordan vi arbeider, lever, tenker og samhandler, skriver redaktør Lars Mehlum i lederen til nyeste nummer av tidsskriftet.  

Bildet kan inneholde: gardin, vindusbehandling, hvit, fotografi, interiørdesign.

- Dødsårsaksregisteret publiserer foreløpig statistikk og statistikk kun for utvalgte måneder under Covid-19 pandemien i Norge.  Det viser at i perioden mars til og med mai 2020 er det til nå registrert 140 selvmord, tilsvarende en rate på 2,8 per 100.000 (tabell 1), noe som er lavere enn for de andre årene i samme perioden, men fortsatt innenfor hva man kan forvente ut fra tilfeldig variasjon. Tallene kan stige ved utgangen av året med vanlig dekningsgrad og når resultater fra flere obduksjoner foreligger, skriver professor Ping Qin i denne kommentaren til de siste tallene.