Aktuelle saker - Side 14

Bildet kan inneholde: person, ansikt, hode, panne, tekst.

Det er ledig stilling som stipendiat ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF), Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk medisin. Søknadsfrist: 10. januar 

Stillingen er en vitenskapelig rekrutteringsstilling beregnet på personer som ønsker å avlegge doktorgrad og kvalifisere til videre vitenskapelig arbeid, og stillingen er knyttet til prosjektet «Dialectical Behaviour Therapy vs Enhanced Usual Care for Suicidal and Self-harming Adolescents. Outcomes in Adult Life 10 years posttreatment», ledet av professor dr med Lars Mehlum. Se utlysningen og søk her

Bildet kan inneholde: formelt antrekk, tv-programleder, nyhetssender, verden, tjenestemannarbeider.

Det kan være flere forskjellige grunner til at noen velger å ta sitt eget liv, men som regel ligger det en psykisk lidelse i bunnen, sier NSSFs forsker Fredrik Walby til NRK Dagsrevyen i denne saken om Anders som mistet broren sin, Bjørn. 

– Opplever man at noen blir annerledes, mer tilbaketrukket, og ser trist ut, er det typiske tegn på depresjon, sier Walby til NRK. - Da er det viktig å snakke konkret med den personen. Spørre hvordan de har det og hvordan de ser på situasjonen og seg selv. Spørre om ting som har skjedd. Og er man bekymret for selvmord, bør man spørre konkret om selvmordstanker.

Selvmordsatferd kan dreie seg om forskjellige underliggende problemer, og ulike pasientgrupper trenger ulik behandling. For en undergruppe av personer er selvskading og selvmordsatferd et gjentagende problem, og ofte et utrykk for andre vansker, mer enn et uttrykk for å ville dø. - Derfor er det utviklet en spesialisert og meget virksom behandlingstilnærming som vi ved NSSF over mange år har forsket på, implementert og undervist over i Norge, nemlig DBT, forteller Anita Johanna Tørmoen, førsteamanuensis ved NSSF.

Bildet kan inneholde: tekst, linje, diagram, organisme.

#chatsafe for lærere er utviklet for å gjøre det enklere for lærere å gi råd til ungdommer og bistå til sikker kommunikasjon om selvmord på nettet. Her finner du ressursene til bruk i undervisningen, de er utviklet i samarbeid med ungdom.