Aktuelle saker - Side 14

Helse- og omsorgsminister Bent Høie lanserte 30. april Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading. Handlingsplanen skisserer 29 tiltak fram til 2017, med overordnet mål om å redusere omfanget av selvmord og selvskading i befolkningen. I tillegg til nye tiltak, er det også nytt at handlingsplanen omhandler selvskading.

Stipendiat Anita Johanna Tørmoen og kolleger viser i en ny studie at en forkortet versjon av dialektisk atferdsterapi (DBT) spesielt tilpasset ungdom trygt kan anbefales  implementert. De fleste pasientene gjennomfører hele behandlingsforløpet, og i studien observeres det en klar nedgang av antallet som selvskader underveis i behandlingen.

Ungdommer som er behandlet i psykisk helsevern, har en fortsatt økt risiko for suicidal atferd i flere år etter avsluttet behandling. Det viser ny dansk forskning. I en kommentar skriver Lars Mehlum v/NSSF: Det er derfor behov for et sterkere og mer systematisk fokus på oppfølging av ungdommene over tid. Flere behandlingsmodeller er aktuelle, blant annet dialektisk atferdsterapi.