Aktuelle saker - Side 15

– Det er nok mange som er redd for å bry helsevesenet med noe som helst ekstra som ikke handler om covid-19 for tiden, og slik bør man ikke tenke. Prioriteringer får man overlate til helsepersonell, for det er faktisk viktig å ta kontakt med fastlege, fast behandler, andre hjelpere eller legevakt dersom man trenger hjelp, sier NSSFs forsker Fredrik Walby i et intervju med Psyktærlig om pandemi og psykisk helse.

Bildet kan inneholde: person, ansikt, hake, tekst.

NSSFs Martin Ø. Myhre leder fredag 16. oktober et symposium om klinisk atferdsanalyse, som del av et tredagers digitalt NAFO-seminar. Førsteamanuensis Anita Tørmoen deltar i symposiet med et innlegg om Dialektisk atferdsterapi. Her finner du hele programmet: https://atferd.no/nafo-digital/programmet/programoversikt

NAFO er en interesseforening for deg som er opptatt av læringspsykologi og atferdsanalyse.

Bildet kan inneholde: topp, hår, frisyre, skulder, menneskelig.

Man overdriver nok ikke ved å konstatere at det siste halvåret har vært noe helt utenom det vanlige. Nærmest over natten måtte vi tilpasse oss drastiske endringer i hvordan vi arbeider, lever, tenker og samhandler, skriver redaktør Lars Mehlum i lederen til nyeste nummer av tidsskriftet.  

Bildet kan inneholde: gardin, vindusbehandling, hvit, fotografi, interiørdesign.

- Dødsårsaksregisteret publiserer foreløpig statistikk og statistikk kun for utvalgte måneder under Covid-19 pandemien i Norge.  Det viser at i perioden mars til og med mai 2020 er det til nå registrert 140 selvmord, tilsvarende en rate på 2,8 per 100.000 (tabell 1), noe som er lavere enn for de andre årene i samme perioden, men fortsatt innenfor hva man kan forvente ut fra tilfeldig variasjon. Tallene kan stige ved utgangen av året med vanlig dekningsgrad og når resultater fra flere obduksjoner foreligger, skriver professor Ping Qin i denne kommentaren til de siste tallene.

Bildet kan inneholde: svart, hvit, himmel, mørke, svart og hvit.

Dialektisk atferdsterapi (DBT) er en kunnskapsbasert metode for behandling av personer som har store vansker med å regulere følelser og som ofte har problemer på mange områder i livet, blant annet med gjentatt suicidal og selvskadende atferd.

Artikkelen "Mechanisms of Change in Dialectical Behaviour Therapy for People with Borderline Personality Disorder" av professor Lars Mehlum er nå publisert i Current Opinion in Psychology. 

Artikkelen gir en oversikt over hva forskning sier om hvorfor DBT virker og hvilke elementer i DBT som sannsynligvis er mest avgjørende for virkningen. 

Bildet kan inneholde: tekst, skrift, produkt, linje.

Pårørendedagen handler om å markere og hedre den viktige innsatsen pårørende gjør i samfunnet, og bidra til at at deres behov blir møtt av kommunen, på helseinstitusjonen og på arbeidsplassen. Rundt 800 000 pårørende legger ned 110 000 årsverk hvert år – det bør anerkjennes!

22. september arrangerer Pårørendealliansen denne nasjonale markeringen i arbeidet for at også pårørende skal få en bedre hverdag.  Pårørende fortjener å bli sett og lyttet til! Les mer på pårørendedagen.no   

Bildet kan inneholde: tekst, skrift, himmel, linje, organisme.

I perioden 2009 - 2017 var det 5157 mennesker som tok sitt eget liv i Norge. Av disse hadde 480 personer vært i kontakt med tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i sitt siste leveår. 

Bildet kan inneholde: tekst, skrift, produkt, linje, teknologi.

I etterkant av Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september, og regjeringens nye handlingsplan for forebygging av selvmord som ble lagt fram samme dag, inviterte Kirkens SOS til webinar for å diskutere hvordan vi kan få ned selvmordstallene i Norge.

Deltakere var Fredrik Walby fra Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, Sandra Victoria Holst fra Psyktærlig og Hilde Lillestøl fra Kirkens SOS. Se webinaret her: