Aktuelle saker - Side 15

Suicidologi er nå lansert på FRITT, Frie tidsskrifter fra UiO, og du kan lese nyeste nummer her. Tema er selvmord og forebygging på internett. Vi er inne i tidsskriftets 20. årgang, og arkivet med alle artiklene finner du også på FRITT.

Kronisk selvskading og vedvarende suicidalitet er store folkehelseproblemer i Norge og mange andre land. I årets siste nummer av Suicidologi har vi samlet et knippe artikler som presenterer norsk forskning og erfaringsbasert kunnskap om Dialektisk atferdsterapi (DBT) i en norsk kontekst. Les artiklene på nett