Aktuelle saker - Side 4

I dag publiserte Folkehelseinstituttet dødsårsaksstatistikken for 2017, og 593 mennesker døde av selvmord i Norge - 403 menn og 190 kvinner. Antallet er litt lavere enn i 2016, men skiller seg ikke mye fra statistikken de siste årene. - Når jeg studerer dataene, ser jeg to viktige endringer som bekymrer meg i høy grad, sier professor Ping Qin som leder registerforskningsgruppen ved NSSF.

Ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging er det ledig en stilling som statistiker knyttet opp mot senterets to forskningsgrupper: Klinisk forskning på suicidal og selvskadende atferd og Registerforskning om selvmord og villet egenskade. Stillingen er for to år med mulighet for fast ansettelse. Mer informasjon og søk stillingen her

Søknadsfrist: 11. januar 2019

NRK Dagsrevyen 19.11.18

NRK har undersøkt selvmord under eller rett etter innleggelse og avdekket alvorlige mangler. Se innslaget her og intervju med prosjektleder for Kartleggingssystemet, Fredrik Walby, om selvmord i psykisk helsevern.

Stipendiat ved NSSF, Quirino Puzo, disputerer med en registerbasert avhandling om selvmord blant innvandrere: "Suicide in Immigrant Population: Insights from Norwegian Population Registers".

Disputas: 29. november kl. 13.00, Gamle Festsal

Prøveforelesning: 29. november kl. 10.15, Gamle Festsal 

Nye perspektiver var målet når forskere og klinikere fra hele verden samlet seg under 5. internasjonale kongress om borderline personlighetsforstyrrelse og relatert problematikk

På oppdrag fra Helsedirektoratet utvikler NSSF tiltak for å senke terskelen for at personer med depresjon og suicidal atferd søker og mottar hjelp, og i den anledning søker vi deg med relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelorgrad med fagkrets innen sykepleie/psykologi/psykisk helse/sosialfag. Fagadministrativ erfaring, gode samarbeidsevner og evne til nettverksarbeid er ønskelig. Se utlysning og søk stillingen

Søknadsfrist 18. oktober

Omtrent 15 % av Norges innbyggere er i dag innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre. I denne nye artikkelen av NSSFs Quirino Puzo, Lars Mehlum og Ping Qin undersøkes rater og fellestrekk for selvmord i denne gruppen.

Puzo, Q., Mehlum L. & Qin, P.

Rates and characteristics of suicide by immigration background in Norway

Helse Vest, PsykOpp, Velg å leve og NSSF ønsker velkommen til 10. nasjonale konferanse om selvmordsforskning og -forebygging i Stavanger 1.-3. april 2019. Hold av datoene!

Regjeringen har nå startet arbeidet med en ny handlingsplan mot selvmord.