Aktuelle saker - Side 6

LEVE - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord, søker kandidater til Olafprisen 2017

Vårens nummer av Suicidologi har tema selvmord og somatisk sykdom og er nå tilgjengelig på nett. Vil du abonnere?

Ungdom som skader seg selv med vilje oppgir ofte at de også har forsøkt å ta sitt eget liv. Behandling som er direkte rettet mot å redusere selvskading og suicidalitet gir gode resultater.  Les hele intervjuet med forsker Anita Johanna Tørmoen. 

– Altfor mange ignorerer selvskading, sier professor Lars Mehlum. - De som selvskader er ofte unge. Det er veldig viktig å ta tak tidlig, i stedet for å tro at det går over av seg selv. Les hele intervjuet i Sykepleien  Les også: Skadet seg for å lette på trykket

 

Tid og sted: 27. nov. 2017 - 28. nov. 2017, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo

Tema: Følelser og selvmordsatferd

Behandling av komplisert sorg Complicated Grief Treatment (CGT) er en manual- og evidensbasert behandling utviklet av Dr. Katherine Shear, professor i psykiatri ved Columbia University i New York. Komplisert sorg forekommer hos om lag 7 prosent av alle som opplever tap av nærstående. Det er betydelig høyere forekomst hos foreldre som har mistet barn, samt ved plutselig og voldsom død.

Professor dr med Lars Mehlum og CGT-terapeut Valborg Sandvold Bertelsen forteller her litt om hva komplisert sorg er - og hva som kan gjøres for å komme videre. 

Stipendiatstilling ledig ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging på prosjektet: Prospective outcome of referral psychotherapies for patients treated for deliberate self-harm. Stipendiaten vil delta i forskningsgruppen ved NSSF som bruker data lagret i nasjonale registre for å studere selvmord og villet egenskade.

NSSF arrangerer i år to kurs i klinisk suicidologi - selvmordsforebyggende arbeid i klinisk praksis

Ungdom som skader seg selv med vilje oppgir ofte også å ha forsøkt å ta sitt liv. Få av disse ungdommene oppgir å ha hatt kontakt med hjelpeapparatet, men for de ungdommene som faktisk kommer i kontakt med barne og -ungdomspsykiatri (BUP) kan behandling med Dialektisk Atferdsterapi for ungdom (DBT-A) som er direkte rettet mot å redusere selvskading og suicidalitet være nyttig.

Oppsiktsvekkende gode resultater bør gjøre at DBT-behandling tas mer i bruk for tenåringer med borderlinetrekk og repeterende selvskading. Nye tall viser at resultatene av DBT for ungdom holdt seg både etter ett og to år, og var langt bedre enn for kontrollgruppen som fikk vanlig behandling. Les hele saken på napha.no