Aktuelle saker - Side 6

Bildet kan inneholde: pakkede varer, panne, nese, hud, hake.

- Selvmord er et stort samfunnsproblem og berører mange. En stor andel av dem som har økt risiko for selvmord kommer i dag ikke i kontakt med hjelpeapparatet. Derfor trenger vi å nå lenger ut i befolkningen med informasjon om hva folk kan gjøre for å få hjelp eller skaffe hjelp til risikoutsatte, sier Lars Mehlum, professor i psykiatri og senterleder ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF).

Bildet kan inneholde: gjøre, halvmåne, sirkel, mørke, begivenhet.

Regjeringens Handlingsplan for forebygging av selvmord 2020-2025 innførte for første gang en nullvisjon for selvmord i Norge. Nullvisjonen formidler et verdisyn om at vi som samfunn ikke har noen å miste, skriver Regjeringen. Hva nullvisjonen skal omfatte, sies det lite om, skriver forfatterne av dette innlegget, Fredrik Walby (NSSF) og Siv Hilde Berg (Universitetet i Stavanger).

Bildet kan inneholde: virveldyr, produkt, organisme, lykkelig, pattedyr.

Den 19. november markeres den internasjonale mannsdagen! Menn er sterkt overrepresentert i selvmordsstatistikken, men de er underrepresentert som pasienter. Hvorfor er det sånn? 

I denne samtalen om mannsrollen deltar Espen Sondre Nordheim (vernepleierstudent og overlevende etter selvmordsforsøk), Jon Schultz (etterlatt og nestleder i Landsforeningen for etterlatte etter selvmord (LEVE) og Eivind Nordmann-Eide (psykolog ved OUS). Opptaket er fra 11. nasjonale konferanse om selvmordsforskning og -forebygging mai 2021.

Bildet kan inneholde: yttertøy, skjorte, podium, talerstol, offentlig adresse system.

Den 27. oktober ble første årsrapport fra Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling presentert på Litteraturhuset i Oslo. 

Torunn Janbu (Helsedirektoratet) innledet, Fredrik Walby (prosjektleder for Kartleggingssystemet) presenterte data fra rapporten, og vi fikk kommentarer ved Tove Gundersen (Rådet for psykisk helse), Stig Bech (Bipolarforeningen) og professor Lars Mehlum, som også var ordstyrer.

Se streaming fra arrangementet