2017

- Må vise at vi bryr oss.

Helgelendingen 18.08.17. Erlend Mork kommenterer

«13 Reasons Why» utløste en tydelig økning i Google-søk etter selvmord og selvmordsmetoder, viser en ny studie. – Nettopp det vi var bekymret for, sier NSSFs forsker Fredrik Walby. Les saken her (NRK, 02.08.17)

Helsedirektoratet gir for første gang ut en veileder til kommuner for å forebygge selvskading og selvmord.

18.04.17

Forsker og spesialpsykolog ved NSSF, Fredrik Walby, uttaler seg om Netflix-serien "13 reasons why". Han oppfordrer til å snakke med tenåringene om tematikken, og minne om at det at det alltid er mulig å oppsøke hjelp! Se innslaget her

KK, 05.04.17

– Det er viktig å ta tak i de underliggende problemene, men samtidig også lære nye måter å håndtere sterke negative følelser på. Mange pasienter vil gjennom god behandling erfare at de kan regulere negative følelser på andre måter enn ved å skade seg selv, sier NSSFs Anita J. Tørmoen til KK. Les saken her

tv.abup.no , 03.04.17

NSSFs førsteamanuensis Erlend Mork og rådgiver Hilde Thomassen i intervju hos ABUPs Helsestudio1 om "Hvordan forebygge og snakke om selvmord", og prosjektet EAAD.

sykepleien.no, 21.3.17

- Altfor mange ignorerer selvskading, sier professor Lars Mehlum. Les saken

lommelegen.no, 24.01.17

Nesten halvparten av befolkningen en gang har tenkt «nå orker jeg ikke mer» eller «nå vil jeg dø». Hvis du sliter med selvmordstanker, er det viktig å oppsøke hjelp. Les saken

Aftenposten 20.03.17

– Meldesystemene vi har hatt hittil har ikke gitt god nok oversikt over hele bildet, sier professor Lars Mehlum. Les saken

forskning.no 24.03.17

Behandlingen er direkte rettet mot å redusere selvskading og selvmordstanker. Og den gir gode resultater. Les intervju med Anita Johanna Tørmoen

Nye tall viser at resultatene av dialektisk atferdsterapi (DBT) for ungdom holdt seg både etter ett og to år, og var langt bedre enn for kontrollgruppen som fikk vanlig behandling.

Er du bekymret for at en du kjenner går rundt med selvmordstanker. Spør rett ut, snakk med den det gjelder, er oppfordringen fra Fredrik Walby.

Se innslaget på TV2, God morgen Norge 2.2.2017

Kirkens SOS hadde i fjor en økning på 6000 henvendelser i forhold til 2015, og 15 % av samtalene hadde selvmord som tema. Fredrik Walby kommenterer