8. nasjonale konferanse om selvmordsforskning og -forebygging

Tema: Fra handlingsplan til praksis

8. nasjonale konferanse om selvmordsforskning og -forebygging ble arrangert i Kristiansand i regi av RVTS Sør og NSSF, og tema var selvmordsforebygging på sentrale arenaer i samfunnet.

Abstractbok

Presentasjoner

 1. National Confidential Inquiry into Suicide and Homicide by People  - Appleby
 2. Preventing Suicide in England. National strategy and current areas of concern - Appleby
 3. Kjønnsforskjeller i selvmordsatferd hos pasienter- Austad
 4. Hva er pasientsikkerhet for suicidale pasienter i psykiatrisk sengepost - Berg
 5. Selvmordsforebygging i Rogaland, Velgåleve.no - Bø
 6. SEYLE - intervensjoner for å forebygge selvmordsatferd i skolen - Carli
 7. Vandring for forandring – pilegrimsvandring som metode i sorgarbeid - Erikstein
 8. De tapte årene - selvmord hos barn - Freuchen
 9. Selvpåført forgiftning – oppfølging, holdninger, tilfredshet og intervensjon - Grimholt
 10. Personer som begår selvmord-behandlingskontakt med spesialisthelsetjenesten-Haaland
 11. Komplisert sorg og behandling - Lindquist
 12. Veiledende materiell til kommunene - Lunde og Tørmoen1
 13. Veiledende materiell til kommunene - Lunde og Tørmoen2
 14. Suicidale og selvskadende ungdommer med ustabile personlighetstrekk - Mehlum
 15. Innsatsen for å forebygge selvskading og selvmord -fra en fagpersons perspektiv - Mehlum
 16. Implementering av “Gatekeeper” program - Milde
 17. VIVAT selvmordsforebygging - Møller
 18. Psykisk helsevern i videregående skoler i Nord-Trøndelag-Nyhus
 19. Okei – sammen for et bedre læringsmiljø
 20. Hvordan arbeide med ungdom med selvskading og suicidal atferd - Ramleth
 21. Selvmord hos tilsynelatende velfungerende menn-Rasmussen
 22. Link til livet- et skoleprogram - Ringereide
 23. Selvmordsforebygging som del av kompetansehevingsprogram - Solhaug
 24. Hvordan arbeide med ungdom med selvskading og suicidal atferd - Stanicke
 25. De glemte sørgende - Steinkjer
 26. Ved livets farlige ytterpunkt, - om selvmordsatferd, vendepunkt og empowerment - Tallaksen
 27. Du er ikke spesielt nyttig som hjelper når du er hjelpeløs -Tallaksen
 28. Selvmordsrisikovurdering – er det vanskelig - Walby
 29. SOS-chat - Kirkens SOS
 30. Tuntreet - Kirkens SOS

Abstractbok (pdf)


Publisert 4. mai 2016 10:34 - Sist endret 27. okt. 2017 12:45