Verdensdagen for psykisk helse

Alle har en psykisk helse. Mer åpenhet om psykisk helse kan føre til at det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte.

Bildet kan inneholde: grønn, tekst, font, logo, merke.

Verdensdagen for psykisk helse er en internasjonal, årlig markering den 10. oktober. Målet er å bidra til økt kunnskap om hvordan man kan ta vare på sin psykiske helse. Verdensdagen for psykisk helse har i 2019 selvmordsforebygging på agendaen.

Les artikkelen Suicide Awareness and Prevention av Ruth Benson, Ping Qin og Murad Khan, som ser på psykisk helse i et globalt perspektiv: "The theme for World Mental Health Day 2019 is Suicide Prevention. Each year, suicide ranks among the top 20 leading causes of death globally for people of all ages.

The World Health Organisation (WHO) estimates that suicide accounts for over 800,000 deaths per year, which equates to one suicide every 40 seconds. Suicide occurs throughout the lifespan and is the second most common cause of death among young people aged 15-29 years old. A high percentage (79%) of all suicides occur within low and middle-income countries, where the majority of the world’s population are based 2,3. Research suggests that for every individual who dies by suicide, there may be more than 20 other individuals attempting to end their life. Furthermore, for each suicide, approximately 135 people suffer intense grief or are profoundly affected in other ways. This amounts to 108 million people per year who are significantly impacted by suicidal behaviour."


Stipendiat ved NSSF, Lisa Victoria Burrell, forsker på etterlatte barn og ungdom. Torsdag skal hun snakke om selvmord og selvmordsforsøk i Norge, betydningen av psykisk lidelse på selvmordsatferd og påvirkningen på de etterlatte. Hvor vanlig er egentlig selvmord i Norge, og hva kan du gjøre for å forebygge? 

​​​​​Lisa Victoria Burrell​​​

Bredt program på Høyskolen Kristiania i anledning Verdensdagen for psykisk helse. Mer informasjon om arrangementet på Høyskolen Kristiania torsdag 10. oktober kl 13


#GITID

Verdensdagen for psykisk helse fokuserer i Norge i år på å bygge et raust og inkluderende samfunn - å gi seg selv og andre tid. Bli med du også, se hvordan du kan delta som turvenn eller markere dagen: www.verdensdagen.no

Tema for 2019 i Norge er «Gi tid». Årets kampanje har som mål å oppfordre oss alle til å bruke tiden på å gjøre ting som er godt for den psykiske helsen.

Tid er verdifullt, noe vi ikke kan sette en prislapp på. Mange opplever at de har for lite av den. I en tid der vi får input fra mange hold, er ekte oppmerksomhet den fineste gaven man kan få og gi. Derfor er det å gi av tiden sin noe av det fineste man kan gjøre.

I Norge har organisasjonen Mental Helse koordinert arbeidet med Verdensdagen på oppdrag fra Helsedirektoratet. Verdensdagen er en del av myndighetenes satsing på folkehelseopplysning og har derfor mest fokus på hva som gir god livskvalitet.

 #gitid #verdensdagen

Publisert 3. okt. 2019 22:44 - Sist endret 31. okt. 2019 20:22