Verdensdagen for psykisk helse

Alle har en psykisk helse. Mer åpenhet om psykisk helse kan føre til at det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte. Verdensdagen for psykisk helse fokuserer i år på å bygge et raust og inkluderende samfunn - å gi seg selv og andre tid. Bli med du også, se hvordan du kan delta som turvenn eller markere dagen: www.verdensdagen.no

Bildet kan inneholde: grønn, tekst, font, logo, merke.

 

Stipendiat ved NSSF, Lisa Victoria Burrell, forsker på etterlatte barn og ungdom. Torsdag skal hun snakke om selvmord og selvmordsforsøk i Norge, betydningen av psykisk lidelse på selvmordsatferd og påvirkningen på de etterlatte. Hvor vanlig er egentlig selvmord i Norge, og hva kan du gjøre for å forebygge? 

​​​​​Lisa Victoria Burrell​​​

Bredt og spennende program på Høyskolen Kristiania i anledning Verdensdagen for psykisk helse. Mer informasjon om arrangementet på Høyskolen Kristiania torsdag 10. oktober kl 13

#GITID

Tema for 2019 er «Gi tid». Årets kampanje har som mål å oppfordre oss alle til å bruke tiden på å gjøre ting som er godt for den psykiske helsen.

Tid er verdifullt, noe vi ikke kan sette en prislapp på. Mange opplever at de har for lite av den. I en tid der vi får input fra mange hold, er ekte oppmerksomhet den fineste gaven man kan få og gi. Derfor er det å gi av tiden sin noe av det fineste man kan gjøre.

Verdensdagen for psykisk helse er en internasjonal, årlig markering den 10. oktober. Målet er å bidra til økt kunnskap om hvordan man kan ta vare på sin psykiske helse.

I Norge har organisasjonen Mental Helse koordinert arbeidet med Verdensdagen på oppdrag fra Helsedirektoratet. Verdensdagen er en del av myndighetenes satsing på folkehelseopplysning og har derfor mest fokus på hva som gir god livskvalitet.

#gitid #verdensdagen

Publisert 3. okt. 2019 22:44 - Sist endret 8. okt. 2019 20:55