6. Nasjonale konferanse om DBT - Nye metoder i traumebehandling

Oslo rådhus, akershusfestning

DBT-PTSD er en tilpasning av DBT som retter seg mot de alvorlige psykiske skadevirkningene som ofte ses etter psykiske og/eller fysiske overgrep i barndommen. Slike overgrep kan føre til hva vi i dag kaller Kompleks PTSD, med eller uten ustabil personlighetsforstyrrelse - tilstander som hittil har vist seg meget utfordrende å behandle effektivt.

DBT-PTSD bygger på DBT-prinsipper og bruker i tillegg traumespesifikke eksponeringsteknikker og intervensjoner hentet fra kognitiv atferdsterapi kombinert med bruk av ferdighetstrening. Behandlingen har som mål å redusere de sterke symptomene, styrke pasientens evne til å akseptere og oppleve medfølelse med både seg selv og andre og få et liv som er verdt å leve.

Behandlingen er utviklet av professor Martin Bohus i Mannheim og har blitt validert i flere effektstudier for både inneliggende og polikliniske pasienter. Martin Bohus Professor i psykosomatisk medisin og psykoterapi ved Universitetet i Heidelberg, Tyskland og sjef for Institutt for psykosomatisk psykoterapi ved Sentralinstituttet for Psykisk helse i Mannheim (ZI) gir en innføring i behandlingsprogrammet på dag 1 av konferansen.

 

På dag 2 alternerer vi mellom plenumsforedrag og paralleller med praksisnære innlegg og workshops fra DBT-miljøet i Norge.

 

Les mer og meld deg på her!

Publisert 30. okt. 2019 11:47 - Sist endret 30. okt. 2019 12:25