Fordypningsseminar i DBT for kompleks PTSD med Martin Bohus

30. november - 3. desember 2020 arrangerer vi 4-dagers seminar om DBT for kompleks PTSD i Oslo, med professor dr med Martin Bohus fra Heidelberg Universitetet i Tyskland. 

Seminaret passer for klinikere innen psykisk helse, som er interessert i å behandle personer med kompleks PTSD ved bruk av evidensbaserte prinsipper og metoder. Grunnleggende kunnskap om Dialektisk atferdsterapi (DBT) er krav for påmelding.

martin bohus

Dette 4-dagers seminaret introduserer DBT for kompleks posttraumatisk stresslidelse (PTSD). DBT-PTSD er en tilpasning av DBT som retter seg mot de alvorlige psykiske skadevirkningene som ofte ses etter psykiske og/eller fysiske overgrep i barndommen. Slike overgrep kan føre til hva vi i dag kaller Kompleks PTSD, med eller uten emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Mange av pasientene med Kompleks PTSD har store utfordringer med følelsesregulering, har ofte et negativt selvbilde, forstyrrelser i hukommelsesprosessering og betydelig nedsatt psykososial fungering.

DBT-PTSD bygger på DBT-prinsipper og bruker i tillegg traumespesifikke eksponeringsteknikker og intervensjoner hentet fra kognitiv atferdsterapi kombinert med bruk av ferdighetstrening. Behandlingen har som mål å redusere de sterke symptomene, styrke pasientens evne til å akseptere og oppleve medfølelse med både seg selv og andre og få et liv som er verdt å leve. Behandlingen er utviklet av professor Martin Bohus i Mannheim og har blitt validert i flere effektstudier for både inneliggende og polikliniske pasienter.

Seminaret tar for seg behandlingens forutsetninger, mål, oppbygging og struktur, samt de grunnleggende prinsippene og retningslinjene. Det dekker behandlingsmoduler i følelsesregulering, mindfulness gruppeterapi, trening i å skille mellom den nåværende og traumatiske situasjonen, kognitive intervensjoner og ferdighetsassistert eksponering.

Læringsmål

Etter å ha deltatt på seminaret vil deltakerne være i stand til å:

 • Beskrive de grunnleggende psykososiale og nevrolbiologiske atferdsprinsippene til kompleks PTSD
 • Implementere prinsippene for DBT-PTSD
 • Strukturere behandling for kompleks PTSD
 • Forklare de mest brukte terapeutiske intervensjonene i DBT-PTSD
 • Beskrive verdibasert motivasjon
 • Forutse relasjonsproblemer som personer med kompleks PTSD kan oppleve med samlivspartner
 • Utvikle en individualisert modell for forståelse av traumer
 • Lære bort ferdigheter i mestring av dissosiasjon, holde-ut ferdigheter, og ferdigheter i å regulere traumerelaterte følelser
 • Gjennomføre in-sensu eksponering
 • Trene pasienter i radikal akseptering av traumatiske opplevelser
 • Legge til rette for at pasienter som har opplevd traumer skal kunne oppleve et liv som verdt å leve
 • Arbeide med maladaptive og dysfunksjonelle tankemønstre

 

Praktisk Informasjon

Seminaret blir avholdt på hotell Scandic St. Olavs plass, i Oslo. Det er planlagt for at det kan holdes 1-meters avstand mellom alle deltakerne i undervisningslokalet, i henhold til dagens smittevernsregler. Det er 110 plasser på kurset

Vi har reservert noen hotellrom til rabattert pris. For å benytte deg av tilbudet, oppgi koden: BUIO301120 ved booking på hotellets hjemmesider.

 

 

Frist for påmelding og eventuell avmelding: 1. oktober 2020

Meld deg på

 

Publisert 8. nov. 2019 11:29 - Sist endret 23. juni 2020 10:07