Digitalt fordypningsseminar i DBT for kompleks PTSD med Martin Bohus

30. november - 3. desember 2020 arrangerer vi 4-dagers digitalt seminar om DBT for kompleks PTSD, med professor dr med Martin Bohus fra Heidelberg Universitetet i Tyskland. 

Seminaret passer for klinikere innen psykisk helse, som er interessert i å behandle personer med kompleks PTSD ved bruk av evidensbaserte prinsipper og metoder. Grunnleggende kunnskap om Dialektisk atferdsterapi (DBT) er krav for påmelding.

martin bohus

Dette 4-dagers seminaret introduserer DBT for kompleks posttraumatisk stresslidelse (PTSD). DBT-PTSD er en tilpasning av DBT som retter seg mot de alvorlige psykiske skadevirkningene som ofte ses etter psykiske og/eller fysiske overgrep i barndommen. Slike overgrep kan føre til hva vi i dag kaller Kompleks PTSD, med eller uten emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Mange av pasientene med Kompleks PTSD har store utfordringer med følelsesregulering, har ofte et negativt selvbilde, forstyrrelser i hukommelsesprosessering og betydelig nedsatt psykososial fungering.

DBT-PTSD bygger på DBT-prinsipper og bruker i tillegg traumespesifikke eksponeringsteknikker og intervensjoner hentet fra kognitiv atferdsterapi kombinert med bruk av ferdighetstrening. Behandlingen har som mål å redusere de sterke symptomene, styrke pasientens evne til å akseptere og oppleve medfølelse med både seg selv og andre og få et liv som er verdt å leve. Behandlingen er utviklet av professor Martin Bohus i Mannheim og har blitt validert i flere effektstudier for både inneliggende og polikliniske pasienter.

Seminaret tar for seg behandlingens forutsetninger, mål, oppbygging og struktur, samt de grunnleggende prinsippene og retningslinjene. Det dekker behandlingsmoduler i følelsesregulering, mindfulness gruppeterapi, trening i å skille mellom den nåværende og traumatiske situasjonen, kognitive intervensjoner og ferdighetsassistert eksponering.

Læringsmål

Etter å ha deltatt på seminaret vil deltakerne være i stand til å:

 • Beskrive de grunnleggende psykososiale og nevrolbiologiske atferdsprinsippene til kompleks PTSD
 • Implementere prinsippene for DBT-PTSD
 • Strukturere behandling for kompleks PTSD
 • Forklare de mest brukte terapeutiske intervensjonene i DBT-PTSD
 • Beskrive verdibasert motivasjon
 • Forutse relasjonsproblemer som personer med kompleks PTSD kan oppleve med samlivspartner
 • Utvikle en individualisert modell for forståelse av traumer
 • Lære bort ferdigheter i mestring av dissosiasjon, holde-ut ferdigheter, og ferdigheter i å regulere traumerelaterte følelser
 • Gjennomføre in-sensu eksponering
 • Trene pasienter i radikal akseptering av traumatiske opplevelser
 • Legge til rette for at pasienter som har opplevd traumer skal kunne oppleve et liv som verdt å leve
 • Arbeide med maladaptive og dysfunksjonelle tankemønstre

 

Praktisk Informasjon

Grunnet smittesituasjonen omkring covid-19 har vi besluttet å gjennomføre dette seminaret digitalt, over Zoom istedenfor ved fysisk oppmøte.

Program, møtelink og informasjon sendes alle påmeldte pr. epost. 

Undervisningsmateriell sendes pr. post til oppgitt adresse.

 

Kurset er nå fulltegnet.

Publisert 8. nov. 2019 11:29 - Sist endret 20. nov. 2020 12:22