#chatsafe i Norge

Velkommen til lansering av de norske veilederne Chatsafe! Bli med på webinar: 29.05.2020 kl. 10! Program for webinaret oppdateres forløpende. Til webinaret

#Chatsafe har vært i bruk i Australia et par år allerede, og nå har skaperne bak veilederne, Orygen, oversatt veilederne til en rekke andre språk - deriblant norsk!

Mange land, inkludert Australia, har utviklet retningslinjer for sikker rapportering av selvmord. Disse retningslinjene er rettet mot fagfolk innen media, og har i stor grad vært fokusert på tradisjonelle former for nyhetsmedier og trykte medier, snarere enn internett og sosiale medier.

Unge mennesker bruker imidlertid i økende grad ulike sosiale medieplattformer for å diskutere selvmord på flere måter. Det er derfor mindre sannsynlig at strategier fokusert på involvering av fagpersoner og på tradisjonelle former for media er nyttige for unge mennesker.

Til dags dato mangler det bevis på sikker og nyttig kommunikasjon om selvmord mellom jevnaldrende på nettet, og det er lite veiledning tilgjengelig for å hjelpe unge mennesker med å diskutere selvmord på nettet. Målet med dette prosjektet var å utvikle et sett med bevisførte retningslinjer som kan hjelpe unge mennesker med å kommunisere trygt om selvmord på nettet.

Mer informasjon om Chatsafe


Lansering av den norske versjonen arrangeres av av Psyktærlig i samarbeid med NSSF.

Publisert 18. mai 2020 13:24 - Sist endret 18. mai 2020 14:06