Seminar: Selvmord i tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Hva vet vi og hva kan vi gjøre for å forebygge? Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling lanserer rapporten om «Selvmord under og etter kontakt med tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2009 til 2017 – en nasjonal registerstudie».

Bildet kan inneholde: himmel, landemerke, branch, tre, tilkomst.

Hovedfunn fra rapporten vil bli presentert sammen med kommentarer fra inviterte bidragsytere. Seminaret avsluttes med en paneldiskusjon der det vil bli mulighet til å komme med spørsmål og kommentarer. Påmelding på denne lenken: https://nettskjema.no/a/134545

Seminaret er gratis. Det vil bli enkel servering. Brukere, pårørende, fagpersoner og alle andre interesserte er velkomne.

Program

13.00–13.05  Velkommen v/ møteleder Lars Mehlum (Senterleder, NSSF)

13.05–13.20  Åpning v/ statssekretær Inger Klippen (Helse- og omsorgsdepartementet)

13.20–13.35  "Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord" v/ Fredrik A. Walby (NSSF)

13.35–14.00  Presentasjon av rapporten v/ Martin Ø. Myhre (NSSF)

14.00–14.15  Pause

14.15–14.35  Invitert kommentar v/ Tommy Sjåfjell (A-larm)

14.35–14.55  Invitert kommentar v/ Guri Spilhaug (Nasjonal kompetansetjeneste for TSB)

14.55–15.15  Invitert kommentar v/ Jørgen Bramness (Folkehelseinstituttet).

15.15–16.00  Paneldebatt: "Hvordan forebygge flere selvmord i TSB?"
                      v/ Fredrik A. Walby, Martin Ø. Myhre, Tommy Sjåfjell, Guri Spilhaug
                      og Jørgen Bramness. Debatten ledes av Lars Mehlum.

Til arrangementet på facebook  

Publisert 7. jan. 2020 14:37 - Sist endret 4. juni 2020 12:08