Verdensdagen for psykisk helse 2020

Verdensdagen for psykisk helse har som mål å bidra til at flere tar vare på sin psykiske helse og markeres i Norge og verden over. 

Tema for den internasjonale markeringen i 2020 er Mental Health for All.

Bildet kan inneholde: tekst, font, grønn, svart, logo.

Den psykiske helsen vil bli utfordret gjennom livet. Det å slite psykisk i perioder er normalt, men halvparten av oss får eller har en psykisk diagnose i løpet av livet. Nettopp fordi det angår så mange, enten deg selv eller som pårørende, er det nødvendig at vi er klar over hva vi kan gjøre i hverdagen for å styrke oss, men også hvilke verktøy vi har for å møte psykiske utfordringer.

God psykisk helse krever at vi selv tar et tak og ansvar for egen helse. Vi har alle også  muligheten til å gjøre samfunnet til et bedre sted å leve ved å inkludere og styrke hverandre. Derfor oppfordrer vi til oppmerksomhet og tilstedeværelse – i vårt eget liv og i andres liv.

Målet for verdensdagen for psykisk helse 2020 er å:

  • Øke kunnskap om hva som styrker den psykiske helsen
  • Bidra til mer åpenhet om psykiske utfordringer
  • Bidra til trivsel, læring og personlig utvikling for deg selv og andre

Følg dagen på instagram

Publisert 22. juli 2020 13:12 - Sist endret 22. juli 2020 13:16