Behandlere som etterlatte ved selvmord - webinar

I samarbeid med RVTS Øst inviterer vi til webinar hvor vi spesielt løfter opp denne tematikken for å belyse hvordan det kan oppleves å miste en pasient i selvmord.

Bildet kan inneholde: person, nese, ledd, hud, hake.

Å miste en pasient i selvmord er noe av det tyngste man kan oppleve i sin karriere som behandler. Opplevelsen kan virke traumatiserende, og mange strever med skam, skyldfølelse og tvil knyttet til sin egnethet som behandler. Videre kjenner mange på sorg over å ha mistet en pasient man har jobbet tett med, ofte over lang tid.

Gjennom dette webinaret ønsker vi å bidra til å tematisere nettopp denne siden ved det å være behandler, normalisere reaksjoner, samt belyse måter behandleren kan ivaretas etter selvmord i klinikken.

Dagens forelesere:

Lars Mehlum er professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo og senterleder ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging.

Kay Thomas Oxholm er psykologspesialist hos Raskere Tilbake ved Diakonhjemmet sykehus.

Annika Hagerman er psykologspesialist og jobber ved avdeling for akutt og intensiv psykiatri i Klinikk for psykisk helsevern voksne.

Arrangør

RVTS Øst i samarbeid med NSSF
Publisert 2. mars 2021 15:04 - Sist endret 2. mars 2021 18:17