Utdanning i Dialektisk atferdsterapi (DBT) for suppleringskandidater

ung jente, portrett

Vi setter opp en egen intensivuke for suppleringskandidater i uke 30, dvs. for behandlere som skal inngå i et allerede eksisterende DBT-team. Undervisningen gjennomføres digitalt. 

Søknadsfrist: 6. juni 2021. 

Ordinære opptakskrav til både deltaker(e) og team gjelder. 

 

Dialektisk atferdsterapi (DBT) er en empirisk validert behandlingsmetode for personer med kronisk suicidalitet, selvskading og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. DBT antar at emosjonell reguleringssvikt er underliggende årsak til dysregulert atferd, og kombinerer en kognitiv-atferdsorientert tilnærming med valideringsterapi. Behandlingen er prinsippstyrt og delvis manualbasert, og inneholder flere modaliteter.

 

Les mer om DBT-utdanningen

 

Publisert 26. apr. 2021 10:03 - Sist endret 30. aug. 2021 11:17