Utdanningen i Dialektisk atferdsterapi, del 2. Kull 13

Kull 13 returnerer for del 2 av DBT-utdanningen.

Bildet kan inneholde: person, nese, hud, leppe, hake.

Dialektisk atferdsterapi (DBT) er en empirisk validert behandlingsmetode for personer med kronisk suicidalitet, selvskading og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. DBT antar at emosjonell reguleringssvikt er underliggende årsak til dysregulert atferd, og kombinerer en kognitiv-atferdsorientert tilnærming med valideringsterapi. Behandlingen er prinsippstyrt og delvis manualbasert, og inneholder flere modaliteter.

Les mer om DBT og utdanningen her

Publisert 26. apr. 2021 10:09 - Sist endret 26. apr. 2021 10:09