AVLYST: Kurs i klinisk suicidologi for leger og psykologer som arbeider med barn og ungdom

Kurset er dessverre avlyst, men vil bli satt opp på et senere tidspunkt.

Fra selvmordsrisikovurdering til behandling av kronisk suicidalitet - bli en sikrere og bedre behandler i møte med pasienter med suicidal atferd.


Deltakerne vil få presentert oppdatert kunnskap i klinisk suicidologi med undervisning i kunnskapsbasert vurdering av selvmordsrisiko, sikkerhetsplanlegging og intervensjoner rettet mot pasienter med akutt og kronisk suicidalitet.

Med basis i intervensjoner hentet fra Dialektisk atferdsterapi vil vi arbeide med hvordan engasjere og motivere pasienter med suicidal atferd i en endringsorientert behandling. Vi vil også arbeide med behandlerens holdninger til pasienten, hvordan takle dysfunksjonell atferd, spesifikke intervensjoner og hvordan engasjere pasienten i behandlingen. Det legges opp til aktiv deltakelse.

Underviserne på kurset er erfarne behandlere og forskere med spesialkompetanse innenfor psykiatri, psykologi og suicidologi:

  • Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri forsker Ruth-Kari Ramleth (kursleder)
  • Spesialist i pedagogisk-psykologisk rådgivning førsteamanuensis Anita J. Tørmoen
  • Spesialist i klinisk psykologi forsker Fredrik A. Walby

Målgruppe: Leger og psykologer som jobber med barn og ungdom. Spesialister i barne- og ungdomspsykiatri og klinisk barne- og ungdomspsykologi vil bli prioritert.

Forkunnskaper: Grunnleggende kunnskap om og ferdighet i vurdering av selvmordsrisiko.

Deltakeravgift: NOK 4.400,– som inkluderer kaffe/te/pausemat og lunsj hver dag.

Kurset er godkjent av:

  • Den norske legeforening:Barne- og ungdomspsykiatri med 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning
  • Psykiatri: med 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning
  • Norsk Psykologforening: som om 18 timers vedlikeholdskurs

Mer informasjon

 

Bildet kan inneholde: pakkede varer, ansikt, øyenbryn, øyevipper, purple.

 

Publisert 16. mars 2021 20:03 - Sist endret 16. mars 2021 20:03