Kurs i klinisk suicidologi - for leger og psykologer som arbeider med voksne

Bildet kan inneholde: Himmel, Lys, Væpne, Bakgrunnsbelysning, Sollys.

Fra selvmordsrisikovurdering til behandling av kronisk suicidalitet - bli en sikrere og bedre behandler i møte med pasienter med suicidal atferd.

Gjennomføring av kurset med fysisk oppmøte er avhengig av nasjonale føringer for antall deltakelse på arrangementer høsten 2021


Søknadsfrist: 10.09.2021

Deltakerne vil få presentert oppdatert kunnskap i klinisk suicidologi med undervisning i kunnskapsbasert vurdering av selvmordsrisiko, sikkerhetsplanlegging, viktigheten av organisatorisk forankring av selvmordsforebyggende arbeid i klinisk praksis samt bruk av medikamentell behandling og psykoterapeutiske tilnærminger til pasienter med kronisk suicidalitet.

Les mer og meld deg på

Bildet kan inneholde: Blå, Koboltblå, Sirkel, Azure, Elektrisk blå.

Publisert 16. mars 2021 20:03 - Sist endret 7. mai 2021 07:26