Utdanning i Dialektisk atferdsterapi (DBT), del 1

Vi skal i gang med et nytt kull på DBT-utdanningen. Både nye team og suppleringskandidater deltar på denne digitale intensiveuken i starten av februar, og er det 13. kullet av DBT-terapeuter som blir utdannet av NSSF. Undervisningen gis av førsteamanuensis Anita Tørmoen, psykologspesialist Gjertrud Kvalstad, psykologspesialist Marthe Stornes og psykologspesialist Kristoffer Bele Ødegård.

Dialektisk atferdsterapi (DBT) er en empirisk validert behandlingsmetode for personer med kronisk suicidalitet, selvskading og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. DBT antar at emosjonell reguleringssvikt er underliggende årsak til dysregulert atferd, og kombinerer en kognitiv-atferdsorientert tilnærming med valideringsterapi. Behandlingen er prinsippstyrt og delvis manualbasert, og inneholder flere modaliteter.

Les mer om DBT og utdanningen her

Publisert 15. jan. 2021 09:09 - Sist endret 15. jan. 2021 09:09