Utfordringer i vurdering av akutt suicidalitet – webinar

Bildet kan inneholde: person, hår, himmel, hånd, skulder.

Selvmordsrisikovurderinger har vært ansett som en selvfølgelig og nødvendig del av klinisk psykiatri og psykologi i all tid. Slike vurderinger er derfor ikke noe som kom på agendaen i forbindelse med publiseringen av Nasjonale retningslinjer for selvmordsforebygging i psykisk helsevern i 2008. Imidlertid er selvmordsrisikovurderinger det aspektet ved retningslinjene som har vært mest diskutert og trolig også mest vektlagt i tjenestene. De aktuelle retningslinjene er nå under revisjon, og kapittelet om selvmordsrisikovurderinger kan skrives på nytt. Det er behov for å drøfte mer hva som bør være innholdet i en selvmordsrisikovurdering og hva slags forventninger som bør stilles til helsepersonell på dette vanskelige området. 

Cecilie B. Hartberg, psykiater/ph.d., fagsjef ved Oslo universitetsykehus HF leder webinaret.

Program

15 minutters innlegg:

  • Skal vi likegodt slutte? – Vitenskapelig status og kliniske utfordringer med selvmordsrisikovurderinger v/Fredrik A. Walby, forsker/psykologspesialist, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, UiO
  • Hva mister vi i farten? Refleksjoner på bakgrunn av journalgjennomgang etter selvmord i akuttenhet v/Tore Buer Christensen, psykiater/ph.d., Sørlandet sykehus HF, Arendal
  • Vurdering av akutt suicidfare: Suicide Crisis Syndrome v/Karina Høyen, psykolog/ph.d.-stipendiat, St. Olavs Hospital HF/NTNU
  • Hvordan utnytte vurderingssamtalen terapeutisk? v/Lars Mehlum, professor dr. med., Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, UiO

Paneldebatt:

Hva forventes av tjenestene og hva forventer tjenestene av de nye retningslinjene?

Praktisk informasjon:

  • Målgruppe: Leger og psykologer i PHV og TSB. Webinaret er åpent for alle
  • Gratis deltakelse, men det kreves påmelding
    • Siste frist for påmelding er kl. 10.00 torsdag 3. juni.
  • Webinaret gjennomføres på Zoom

Meld deg på her

Publisert 21. mai 2021 13:13 - Sist endret 2. juni 2021 11:48