Kurs i klinisk suicidologi

Bli en sikrere og bedre behandler i møte med pasienter med suicidal atferd. Vi arrangerer kurs i klinisk suicidologi  for leger og psykologer som arbeider med voksne. Søknadsfrist: 12. september. Meld deg på

Bildet kan inneholde: hånd, himmel, skulder, sky, mennesker i naturen.

 

Kurset går over 3 dager, og deltakerne vil få presentert oppdatert kunnskap i klinisk suicidologi med undervisning i kunnskapsbasert vurdering av selvmordsrisiko, sikkerhetsplanlegging, viktigheten av organisatorisk forankring av selvmordsforebyggende arbeid i klinisk praksis samt bruk av medikamentell behandling og psykoterapeutiske tilnærminger til pasienter med kronisk suicidalitet.

Målgruppe

Leger og psykologer som arbeider med voksne. Spesialister i psykiatri og klinisk psykologi vil bli prioritert. Forkunnskaper: Grunnleggende kunnskap om og ferdighet i vurdering av selvmordsrisiko

Deltakeravgift: NOK 5.400,– som inkluderer kaffe/te/pausemat og lunsj hver dag

Tid og sted: 7.-9. november 2022, Clarion Collection Hotel Gabelshus i Oslo

Søknadsfrist: 12. september 2022

Godkjenninger

- Den norske legeforening - Psykiatri, Barne- og ungdomspsykiatri og Rus- og avhengighetsmedisin:

- 18 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering (gjelder gammel ordning før 1.3.2019) og for spesialistenes etterutdanning

- Kurset dekker også følgende læringsmål i Ny spesialistordning: BUP-011, VOP-051 og RUS-070.

- Norsk Psykologforening: 18 timers vedlikeholdskurs

Med basis i intervensjoner hentet fra Dialektisk atferdsterapi vil vi i andre del av kurset arbeide med hvordan engasjere og motivere pasienter med suicidal atferd i en endringsorientert behandling. Vi vil også arbeide med behandlerens holdninger til pasienten, intervjuteknikk, hvordan takle dysfunksjonell atferd, spesifikke intervensjoner og hvordan engasjere pasienten i behandlingen. Det legges opp til drøfting av kasus fra egen praksis og arbeid med ferdigheter gjennom trening på spesifikke intervensjoner.

Publisert 26. aug. 2022 11:31 - Sist endret 26. aug. 2022 11:34