Oppfølging av etterlatte ved selvmord

Hvert år blir mange i Norge etterlatte ved selvmord. Tilbakemelding fra etterlatte er at det er tilfeldig hva slags hjelp man får i etterkant. Målet med dette kurset er å styrke arbeidet med ivaretakelse og oppfølging av etterlatte.

Logo Leve Østfold og NSSF

Målgruppe: Ansatte i kriseteam, psykososialt team, trossamfunn, kommunehelsetjenesten og andre. Personer fra Østfoldregionen blir prioritert. 

Påmelding: Kurset er gratis, men krever påmelding. Det serveres enkel lunsj. For påmelding gå til: https://nettskjema.no/a/235869

Programoversikt

Erfaringer fra etterlatt, Annette Grønstad

Etter at sønnen Adrian tok livet sitt i 2017 opprettet Annette Grønstad Lillebrors minne- stiftelsen med omsorg for etterlatte.

Sorgstøtte, Knut Andersen

Knut Andersen er klinisk sosionom og har i mange år jobbet ved seksjon for sorgstøtte på Ahus.

Arbeid med hele familien, Valborg Bertelsen

Valborg Bertelsen er familieterapeut og har lang erfaring fra arbeid på familievernkontor.

Etterlatte ved selvmord – hvordan gi umiddelbar og langvarig oppfølging,      Kari Dyregrov, digitalt opptak

Kari Dyregrov er professor ved Høgskulen på Vestlandet. Hun har forsket på etterlatte ved traumatisk død i 25 år og var en av initiativtagerne til stiftelsen av LEVE i 1999.

Barn som etterlatte – psykososiale vansker etter brått tap av en forelder,        Lisa Burell, digitalt opptak

Lisa Burrell er stipendiat ved NSSF, UiO og forsker på hvordan barn blir påvirket av å miste en forelder brått av en ytre dødsårsak, ved ulykke, drap eller selvmord.

 

Endelig program sendes ut i forkant av kurset.

Kurset avholdes i forbindelse med prosjektet «Folkeopplysning mot selvmord» i Østfoldregionen.

Ved spørsmål, kontakt: Ingunn Legard, ingunleg@uio.no

Emneord: Kurs, Oppfølging av etterlatte, Østfold
Publisert 14. des. 2021 08:33 - Sist endret 14. des. 2021 08:38