Utdanning i Dialektisk atferdsterapi (DBT) - del 2

Del 2 av utdanningsløpet til de som går DBT-utdanningen i 2022

jente, portrett, melankolsk

DBT-utdanningen er en teambasert videreutdanning for erfarne klinikere. Standard DBT-utdanning består av to intensive undervisningssamlinger à fem dager (del 1 og del 2). Disse finner sted med ca. 8 måneders mellomrom. Mellom del 1 og del 2 skal kandidatene gjennomføre en rekke hjemmeoppgaver (både individuelt og som team) samt besvare en hjemmeeksamen. Samtidig skal teamet implementere et DBT-behandlingsprogram på sin arbeidsplass, under veiledning av NSSF. 

Del 1 av utdanningen fokuserer på å gi en grunndig innføring i behandlingens teoretiske grunnlag, prinsipper og verktøy. Uken består av undervisning, demonstrasjoner, rollespill og øvelser. 

Del 2 av utdanningen har større fokus på hvert enkelt DBT-teams/kandidats utvikling og implementering av DBT. Hvert team skal presentere både sitt program og en utvalgt pasient gjennom en kasuformulering, og motta veiledning/konsultasjon fra både lærere og andre kursdeltakerne. Del 2 har derfor mindre undervisning, og mer interaksjon, veiledning og øvelse, samt et fokus på tilpasning av behandlingen til den settingen teamene arbeider innenfor.

Utdanning 2023

Vi har årlig opptak til DBT-utdanningen, og datoene for neste års utdanningsløp er som følger: 

Del 1: uke 5, 30. januar-3. februar

Del 2: uke 43, 23.-27. oktober 

Søknadsfristen er 15. oktober. 2022.

 

Publisert 8. sep. 2022 09:02 - Sist endret 8. sep. 2022 09:02