Utdanning i behandling av komplisert sorg (CGT), del 1, kull 5.

Bildet kan inneholde: hår, langt hår, øye, brunt hår, tre.

Komplisert sorg er en intens og langvarig form for sorg som ikke blir bedre med tiden, og som preger den sørgedes tanker og atferd så sterkt at det i vesentlig grad reduserer livskvalitet og funksjonsnivå. Denne typen sorg forekommer hos 7 prosent av alle som opplever tap av nærstående, ofte i forbindelse med plutselig og voldsom død. Komplisert sorg kan behandles, og NSSF tilbyr utdanning i denne typen behandling. 

Om behandlingen

Complicated Grief Treatment (CGT) er utviklet av Dr. Katherine Shear, professor i psykiatri ved Columbia University i New York der Shear er leder av Center for Complicated Grief. Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) har etablert et nært samarbeid med Shear og hennes kolleger, og det er allerede utdannet flere kull med CGT-terapeuter her i Norge.

Behandling av komplisert sorg (CGT) tar utgangspunkt i tilknytningsteori som basis for å forstå sorg som en naturlig prosess som utvikler seg normalt dersom den ikke hindres av såkalte kompliserende faktorer. Denne prosessen innebærer å forsone seg med det ugjenkallelige i tapet og dets konsekvenser, samtidig som livsmål og -planer redefineres. Behandlingen blir typisk gjennomført i 16 sesjoner over 4 måneder.

Om utdanningen

Praktisk informasjon:

  • Søknadsfrist 15 november 2019
  • Utdanningsavgiften er kr.12 000 pr. person. Dette dekker undervisning, opplæringsmateriale og bevertning (lunsj, kaffe/te)
  • Undervisningen foregår i Oslo

Utdanningen gjennomføres med to samlinger.

  • Den første samlingen, del 1 går over to dager (2.-3. desember 2019) og er en introduksjon til komplisert sorg og behandling. Deltakerne vil lære å gjenkjenne og vurdere komplisert sorg, og få en oversikt over, og innføring i grunnleggende strategier og prosedyrer benyttet i CGT. 
  • Den andre samlingen (del 2) går over tre dager (12.-14. mai 2020) og har hovedfokus på klinisk arbeid med CGT. Del II inneholder en gjennomgang av det teoretiske grunnlaget for CGT, og redegjørelse for et tidsbegrenset 16-timers behandlingsforløp. 

Det er obligatorisk kollega- og lærerveiledning mellom del 1 og del 2 av utdanningen.

Opptakskrav, søker må ha:

  • klinisk utdanning som lege, psykolog, klinisk sosionom, psykiatrisk sykepleier e.l. minimum 3 års klinisk erfaring som psykoterapeut eller sorgterapeut.
  • klinisk erfaring med behandling av pasienter med komplisert sorgproblematikk.
  • Det oppfordres til at kandidatene som søker opptak regelmessig arbeider klinisk med komplisert sorgproblematikk. Iblant kan mindre unntak fra opptakskravene gjøres etter en individuell kompetansevurdering.

 

 

 

Publisert 1. okt. 2019 08:32 - Sist endret 3. okt. 2019 13:14