Dagskurs med Tom Lynch

RO-DBT “Radically Open DBT” v/professor Tom Lynch

Professor Tom Lynch om Radically Open DBT

Målgruppe:    Åpen for alle med interesse for temaet. Det er begrenset antall plasser.
Pris:               Kr 2500,- pr. person inkludert lunsj, kaffe og te

Tom Lynch er professor ved Duke University, USA og Southampton University, England. Han er kjent som en dyktig taler og DBT-ekspert i både USA og Europa, og har mottatt flere utmerkelser for sin kliniske forskning. Nå er han for første gang i Norge for å presentere en ny variant av DBT: RO-DBT, ”radically open DBT”. Et mål i DBT er å hjelpe pasienter å oppnå bedre følelsesregulering, bl.a. for å kunne redusere selvskadende og suicidal atferd. RO-DBT fokuserer på at ikke bare kontrollsvikt, men også overdreven kontroll og rigiditet, samt vansker med å vise følelser, kan ha negative konsekvenser. Lynch mener dette kan bidra til oppkomst og vedlikehold av bl.a. depresjon og anoreksi, og har i studier vist at RO-DBT har lovende resultater for disse lidelsene. Kurset vil bl.a. handle om Lynchs transdiagnostiske modell for behandlingsresistent depresjon, biososial teori og behandlingsfokus tilpasset overkontrollerende personlighetsstiler og hvordan ”radical openness” kan gi bevegelse fra ”fixed mind” til “flexible mind”.

PROGRAM

08.30 – 09.00              Registrering

09.00 – 09.30              New ways of Understanding Treatment Resistant Depression – a Novel Transdiagnostic Model

09.30 – 10.30              Definition and Consequences of Over Control

10.30 - 10.45               Pause med kaffe/te

10.45 – 11.30              Bio Social Theory and Research

11.30 – 12.00              Clinical assessment of the Over Controlled Personality

12.00 – 13.00              Lunsj

13.00 – 14.30              Treatment Targets and Hierarchy

                                    Targeting Over Control Problems

14.30 – 14.45              Pause med kaffe/te

14.45 – 15.45              Radical Openness

                                    Loving Kindness Meditation

15.45 – 15:50              Avslutning

PÅMELDING:

Bindende påmelding innen 1. mai 2014 til: DBTkonferanse2014@stolav.no

NB - Påmeldingen må være påført navn, tittel, arbeidssted og fakturaadresse.

Publisert 31. jan. 2014 13:23 - Sist endret 4. mai 2016 10:34