Kurs i klinisk suicidologi - for leger og psykologer som arbeider med voksne

Fra selvmordsrisikovurdering til behandling av kronisk suicidalitet

Program

Aktuell litteratur

Mer informasjon

--------------------------

Kurset er fulltegnet

Selvmordsforebyggende arbeid i klinisk praksis - bli en sikrere og bedre behandler i møte med pasienter med suicidal atferd

Deltakerne vil få presentert oppdatert kunnskap i klinisk suicidologi med undervisning i kunnskapsbasert vurdering av selvmordsrisiko, sikkerhetsplanlegging, viktigheten av organisatorisk forankring av selvmordsforebyggende arbeid i klinisk praksis samt bruk av medikamentell behandling og psykoterapeutiske tilnærminger til pasienter med kronisk suicidalitet.

Med basis i intervensjoner hentet fra dialektisk atferdsterapi vil vi i andre del av kurset arbeide med hvordan engasjere og motivere pasienter med suicidal atferd i en endringsorientert behandling. Vi vil også arbeide med behandlerens holdninger til pasienten, intervjuteknikk, hvordan takle dysfunksjonell atferd, spesifikke intervensjoner og hvordan engasjere pasienten i behandlingen. Det legges opp til drøfting av kasus fra egen praksis og arbeid med ferdigheter gjennom trening på spesifikke intervensjoner.

Underviserne på kurset er erfarne behandlere og forskere med spesialkompetanse innenfor psykiatri, psykologi og suicidologi:

  • Spesialist i klinisk psykologi, forsker Fredrik A. Walby
  • Spesialist i pedagogisk-psykologisk rådgivning, førsteamanuensis Anita J. Tørmoen
  • Spesialist i psykiatri, overlege Kristin Jørstad Fredriksen

Målgruppe: Leger og psykologer som arbeider med voksne. Spesialister i psykiatri og klinisk psykologi vil bli prioritert.

Forkunnskaper: Grunnleggende kunnskap om og ferdighet i vurdering av selvmordsrisiko.

Tid og sted: 15.–17. oktober 2018 i Oslo (nærmere info om sted kommer)

Deltakeravgift: NOK 5.400,– som inkluderer kaffe/te/pausemat og lunsj hver dag.

Påmelding via nettskjema innen 7. september 2018


Kurset er godkjent av:

  • Den norske legeforening:Barne- og ungdomspsykiatri med 18 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning
  • Psykiatri: med 18 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning
  • Norsk Psykologforening: som 18 timers frie spesialkurs og vedlikeholdsaktivitet
Publisert 4. mai 2016 10:34 - Sist endret 15. okt. 2018 00:46