Kurs i klinisk suicidologi - for leger og psykologer som arbeider med barn og ungdom

Deltakerne vil få presentert oppdatert kunnskap i klinisk suicidologi med undervisning i kunnskapsbasert vurdering av selvmordsrisiko, sikkerhetsplanlegging og intervensjoner rettet mot pasienter med akutt og kronisk suicidalitet.

Med basis i intervensjoner hentet fra Dialektisk atferdsterapi vil vi arbeide med hvordan engasjere og motivere pasienter med suicidal atferd i en endringsorientert behandling. Vi vil også arbeide med behandlerens holdninger til pasienten, hvordan takle dysfunksjonell atferd, spesifikke intervensjoner og hvordan engasjere pasienten i behandlingen. Det legges opp til aktiv deltakelse.

Underviserne på kurset er erfarne behandlere og forskere med spesialkompetanse innenfor psykiatri, psykologi og suicidologi:

  • Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri forsker Ruth-Kari Ramleth (kursleder)
  • Spesialist i pedagogisk-psykologisk rådgivning førsteamanuensis Anita J. Tørmoen
  • Spesialist i klinisk psykologi forsker Fredrik A. Walby

Mer informasjon (pdf)


Målgruppe: Leger og psykologer som jobber med barn og ungdom. Spesialister i barne- og ungdomspsykiatri og klinisk barne- og ungdomspsykologi vil bli prioritert.

Forkunnskaper: Grunnleggende kunnskap om og ferdighet i vurdering av selvmordsrisiko.

Deltakeravgift: NOK 4.400,– som inkluderer kaffe/te/pausemat og lunsj hver dag.

Kurset er godkjent av:

  • Den norske legeforening:Barne- og ungdomspsykiatri med 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning
  • Psykiatri: med 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning
  • Norsk Psykologforening: som 12 timers frie spesialkurs og vedlikeholdsaktivitet

Påmelding via nettskjema innen 23.04.2019

 

 

Bildet kan inneholde: Blå, Koboltblå, Sirkel, Azure, Elektrisk blå.

Publisert 13. okt. 2017 11:13 - Sist endret 15. aug. 2019 09:13