2017

Det ble tent 590 lys for hvert menneske som tok sitt eget liv i Norge i 2015. Forskningsleder Erlend Mork holdt appell og ble intervjuet. Se innslag på NRK Kveldsnytt 7.9. her:

Årsaker og tiltak. Dødsårsaksstatistikk. Intervju med Lars Mehlum.

NRK Her og nå, 13.12.17

Hvert år tar over 500 mennesker sitt eget liv i Norge, nå arrangeres en stor konferanse om temaet. Intervju med Lars Mehlum.

NRK Østlandssendingen 27.11.17

– Alle som arbeider med mennesker, trenger å vite noe om selvmordsadferd, sier Anita Johanna Tørmoen. Årets nasjonale fagkonferanse om selvmord arrangeres 27.-28. november, og ny kunnskap om følelsenes betydning for selvmordsforsøk står på programmet.

psykologisk.no, 04.11.17

 

P3 dokumentar: Selvmord tar flest unge liv i Norden. Noe av det viktigste vi kan gjøre er å tørre å spørre folk som sliter om de har tanker om å ta sitt eget liv. Intervju med Lars Mehlum

NRK P3 24.10.17

Nesten tre ganger så mange menn som kvinner tar livet sitt. Menn velger dødeligere selvmordsmetoder, er oftere ruspåvirket og søker sjeldnere hjelp. "Vi sosialiserer guttebarn til ikke å gråte, og lærer dem å hemme ting de burde gi uttrykk for", sier professor Lars Mehlum i dette intervjuet om kjønnsforskjeller og selvmord.

Dagbladet Magasinet 29.09.17

Forskningsleder Erlend Mork uttaler seg om veiledet selvhjelpsverktøy for behandling av depresjon, ifightdepression.no.

Klassekampen 29.09.17

Er du bekymret for at en du kjenner går rundt med selvmordstanker. Spør rett ut, snakk med den det gjelder, er oppfordringen fra Fredrik Walby.

Se innslaget på TV2, God morgen Norge 2.2.2017

KK, 05.04.17

– Det er viktig å ta tak i de underliggende problemene, men samtidig også lære nye måter å håndtere sterke negative følelser på. Mange pasienter vil gjennom god behandling erfare at de kan regulere negative følelser på andre måter enn ved å skade seg selv, sier NSSFs Anita J. Tørmoen til KK. Les saken her

- Altfor mange ignorerer selvskading, sier professor Lars Mehlum i Sykepleien, 21.3.17. Les intervjuet her

Helsedirektoratet gir for første gang ut en veileder til kommuner for å forebygge selvskading og selvmord.

nrk.no 11.07.17

Nye tall viser at resultatene av dialektisk atferdsterapi (DBT) for ungdom holdt seg både etter ett og to år, og var langt bedre enn for kontrollgruppen som fikk vanlig behandling.

Kirkens SOS hadde i fjor en økning på 6000 henvendelser i forhold til 2015, og 15 % av samtalene hadde selvmord som tema. Fredrik Walby kommenterer

- Må vise at vi bryr oss.

Helgelendingen 18.08.17. Erlend Mork kommenterer

«13 Reasons Why» utløste en tydelig økning i Google-søk etter selvmord og selvmordsmetoder, viser en ny studie. – Nettopp det vi var bekymret for, sier NSSFs forsker Fredrik Walby. Les saken her (NRK, 02.08.17)

18.04.17

Forsker og spesialpsykolog ved NSSF, Fredrik Walby, uttaler seg om Netflix-serien "13 reasons why". Han oppfordrer til å snakke med tenåringene om tematikken, og minne om at det at det alltid er mulig å oppsøke hjelp! Se innslaget her

tv.abup.no , 03.04.17

NSSFs førsteamanuensis Erlend Mork og rådgiver Hilde Thomassen i intervju hos ABUPs Helsestudio1 om "Hvordan forebygge og snakke om selvmord", og prosjektet EAAD.

lommelegen.no, 24.01.17

Nesten halvparten av befolkningen en gang har tenkt «nå orker jeg ikke mer» eller «nå vil jeg dø». Hvis du sliter med selvmordstanker, er det viktig å oppsøke hjelp. Les saken

Aftenposten 20.03.17

– Meldesystemene vi har hatt hittil har ikke gitt god nok oversikt over hele bildet, sier professor Lars Mehlum. Les saken

forskning.no 24.03.17

Behandlingen er direkte rettet mot å redusere selvskading og selvmordstanker. Og den gir gode resultater. Les intervju med Anita Johanna Tørmoen