2018

Publisert 18. jan. 2019 15:12
Utrop nr. 05/2019
 
"Risikoen for selvmord er lavere blant innvandrere enn nordmenn. Det viser den største norske studien noensinne av selvmord blant innvandrere." Quirino Puzos doktorgradsavhandling "Suicide in Immigrant Population: Insights from Norwegian Population Registers" er omtalt i Utrop nr. 05/2019.
Publisert 22. nov. 2018 20:24

– NRKs funn viser at det mangler kvalitet i de kjerneoppgavene som psykisk helsevern skal ivareta overfor hele denne pasientgruppen, sier Fredrik Walby, forsker ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging.

Han ble invitert som gjest i Dagsrevyen 19.11.2018 for å kommentere NRKs gjennomgang som viser at det var begått lovbrudd i nesten halvparten av tilsynssakene. Se også intervju i Dagsrevyen 21 samme kveld.

Publisert 9. okt. 2018 15:21

Hvert år dør 600 mennesker i selvmord i et av verdens beste land å leve i. Hva er de beste tiltakene?

Publisert 12. juli 2018 14:55

Bergens Tidende 3. juli 2018

 

Publisert 12. juli 2018 14:43

Fædrelandsvennen 26. juni 2018

Kommentar ved Anita Tørmoen og Karoline Lindquist om myter om emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse.

Publisert 28. mai 2018 17:22

Det ble enstemmig vedtatt å be regjeringen legge fram en ny handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading, inkludert forebygging av selvmord blant pasienter innlagt i eller nylig utskrevet fra psykisk helsevern. Fagmiljø, pasient- og pårørendegrupper må involveres i utarbeidingen, og nullvisjon må vurderes som overordnet målsetting. Se vedtaket her  

Denne uken har det vært stort mediefokus på resultatene fra NSSFs satsning, Kartleggingssystemet for selvmord i psykisk helsevern, ledet av Fredrik Walby.

Publisert 20. apr. 2018 13:02

Opplever du livet som vanskelig? Her er tegnene på at du bør få hjelp. Intervju med Fredrik Walby

nrk.no 20. april

Publisert 20. apr. 2018 10:05

Dagsrevyen 17.4.18

Fredrik Walby kommenterer de nye, alarmerende tallene fra prosjektet som skal kartlegge selvmord i psykisk helsevern.

Publisert 17. apr. 2018 12:20

NRK Dagsrevyen 16. april: Erika tok sitt eget liv mens hun var innlagt. Nye alarmerende tall fra Kartleggingssystemet viser at langt flere enn tidligere antatt tar sitt eget liv mens de er i behandling.

Publisert 9. apr. 2018 10:55

Magasinet Plot, april 2018: "Fleire fagmiljø innanfor psykisk helse går no i ei retning der dei gir pasientane mindre medisin - og meir ansvar."

NSSFs Anita Tørmoen uttaler seg om Dialektisk atferdsterapi: "For mange kan det å skada seg sjølv ha utvikla seg til å bli eit ganske fast mønster. Det var ekstremt rørande å høyre tilbakemeldingar frå foreldre om korleis det var å vere saman med ungdommane sine i ei gruppe og korleis aktuella problem kan løysast på andre måtar."

Publisert 21. mars 2018 11:44

NRK Radio - Studio 2, 19.03.18

NSSFs Fredrik Walby uttaler seg om den svært høye selvmordsraten i Guyana. Han understreker at dette, utover fattigdom og de belastninger det medfører, kan henge sammen med at landet har få ressurser innen psykisk helsevern: Den viktigste isolerte risikofaktoren for selvmord er psykisk uhelse! Hør intervjuet her

Publisert 16. feb. 2018 14:40

forskning.no, 16.02.18

– Det er mange spørsmål som fortsatt er uløst, samtidig har kunnskapene om effektive forebyggingsmetoder økt, sier Mehlum.

Lars Mehlum ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) er valgt til ny president for International Academy for Suicide Research (IASR).

 

Publisert 12. feb. 2018 16:05

Washington Post 07.02.18

Lars Mehlum er siteres i Washington Post om pressedekningen av Robin Williams' selvmord i 2014 og fremhever betydningen av forebyggende medieomtale: “- Sadly, there were all too many examples of unfortunate presentations of the case of Robin Williams' suicide. - Many journalists failed to mention the huge health problems Williams struggled with (both mentally and physically), but rather portrayed a glorified version of the event. This is not according to international guidelines for media reporting of suicide."