Å snakke med en psykolog en time i uka er ikke nok

Kia var tre år i behandling hos barne- og ungdomspsykiatrien i Tønsberg. og opplevde at det var lite hjelp i behandlinga med én times psykologhjelp.

Ønsker mer intensiv behandling

Mange av dei som er ein del av Instagram-nettverket slit med sjølvskading og sjølvmordstankar. Dette gjaldt også Kia, ho var tre år i behandling hos barne- og ungdomspsykiatrien i Tønsberg.

– Det er ikkje nok med ein terapeut. Ein treng å samarbeide med heim, skule og helsesyster. Det er behov for å ha eit nettverk rundt seg, der fleire enn ein person kan vere med på å hjelpe deg. Det å snakke med ein psykolog ein time i veka er ikkje nok. Også veit me at mange av dei verste tankane kjem på kvelden, og da har ein ofte ingen å snakke med, seier 19-åringen til NRK.

Svaret på mye av det Kia etterspør finnes allerede i psykiatrien: behandling som er mer intensiv enn vanlig behandling. 

– Det er forsvinnande få som blir tilvist til DBT (Dialektisk atferdsterapi). Problemet er at me ikkje har nasjonale retningsliner for kven som skal få tilbodet om spesialisert behandling. Det gjer at det blir litt tilfeldig kven som blir fanga opp og kven som ikkje blir det, seier Kristoffer Bele Ødegård.

NSSF har funnet at ungdommene som får DBT-behandling får sterk reduksjon i tankar om håpløshet , selvskading og depresjonssymptomer. Behandlingen gir ikke bare umiddelbar effekt, men den varer også. Ødegård mener det er synd hvis mange av ungdommene som ikke får tilstrekkeleg behandling i BUP ikke får mulighet til å prøve DBT.

– Eg ser på det som eit stort problem viss ungdommar som kunne hatt bruk for det ikkje får anledning til å prøve spesialisert behandling, seier Ødegård til NRK. Ødegård leder DBT-programmet ved behandlingsseksjonen Bjerketun i BUPA Vestre Viken HF og er lærer ved NSSFs utdanning i DBT.

Les hele saken på nrk.no

Se også innslag på 21- nyhetene 25.11.19

Publisert 26. nov. 2019 12:59 - Sist endret 11. des. 2019 09:33