Grensesprengende åpenhet om tap og kjærlighet

Bildet kan inneholde: begivenhet, luksus kjøretøy, publikum, kor.

Foto: Vårt Land

Psykologspesialist Fredrik Walby mener det er nytt i norsk sammenheng med en så grensesprengende åpenhet om det som ligger bak selvmordet til en i dette tilfellet offentlig kjent person, og mener at det vil være til hjelp for andre som sliter så tungt. -Det er fint at Maud Angelica i talen trakk fram disse sidene, og at hun også rettet budskapet direkte til dem som ikke bare sliter med selvmordstanker, men også med selvskading og andre psykiske problemer, sier Walby.

-Maud Angelica var så inderlig klar og tydelig på at uansett hva du sliter med - søk hjelp, sier LEVEs Terese Grøm, og legger til at ved å understreke at selvmord er ingens feil og at ingen kan klandres, også kan være til hjelp for andre. -Vi vet at mange som sliter, mener de er en byrde for famiien og at omgivelsene har det best uten dem. Men der var Maud Angelica helt tydelig. Det er tvert om, et selvmord medfører sorg, savn, smerte og mange spørsmål, sier Grøm. - Jeg håper at mange tar det hun sa til seg. Særlig det å be om hjelp. Jeg hørte hun hadde et budskap til veldig mange der ute. Både til de som sliter selv, og de som har mistet..

Grøm understreker også at dette er ei ung jente midt i sin private sorg.

Les hele intervjuet her

-------

Åpenhet kan redde liv. Nå håper vi den følges opp med tiltak og tilgjengelige tjenester. Det er behov for en nasjonal dugnad om selvmordsforebygging.

Publisert 12. jan. 2020 00:59 - Sist endret 12. jan. 2020 00:59